Tarot

Twój horoskop solarny

„Charakterystyki niniejsze oparte są na odrębnych właściwościach każdego stopnia zodjaku wedle pozycji Słońca. Określenia te mają jednakże znaczenie dość ogólne – bowiem Słońce nie zawsze ściśle tego samego dnia znajduje się corocznie w tym samym stopniu zodjaku, np. w roku przestępnym, mimo to jednak sprawdzają się w życiu zadziwiająco.” Tymi słowami wprowadza nas w świat horoskopu solarnego (czyli Słonecznego) autor niezwykle popularnej w Polsce przed II wojną światową książki pt. „Horoskopy na każdy dzień roku” Jan Starża-Dzierżbicki. Starża-Dzierżbicki – znany astrolog, prezes Polskiego Towarzystwa Astrologicznego wydał w 1938 roku zbiór horoskopów solarnych dla osób urodzonych w poszczególne dni roku. Poniżej przedstawiamy te horoskopy. Dla utrzymania specyficznego klimatu tej publikacji, zachowane zostały oryginalne, dziś już archaiczne, sformułowania oraz ortografia sprzed reformy 1954 roku.

Kliknij datę swojego urodzenia. Otworzy się nowe okno, a w nim strona z opisem Twojego horoskopu. Pamiętaj, że opisy te dotyczą wyłącznie wpływu Słońca i nie należy ich traktować jako całościowego horoskopu urodzeniowego.

 styczeń 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
 styczeń 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
 styczeń 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
 luty 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
 luty 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
 luty 21 22 23 24 25 26 27 28 29    
 marzec 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
 marzec 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
 marzec 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
 kwiecień 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
 kwiecień 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
 kwiecień 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  
 maj 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
 maj 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
 maj 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
 czerwiec 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
 czerwiec 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
 czerwiec 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  
 lipiec 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
 lipiec 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
 lipiec 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
 sierpień 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
 sierpień 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
 sierpień 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
 wrzesień 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
 wrzesień 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
 wrzesień 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  
 październik 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
 październik 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
 październik 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
 listopad 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
 listopad 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
 listopad 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  
 grudzień 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
 grudzień 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
 grudzień 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31