Kto urodził się dnia 1 lipca - Jest skromnym, dobrym, pracowitym człowiekiem.
Chociaż jego umysł jest bardzo aktywny ambicje życiowe są niewielkie. Jest to wrażliwy, nieraz niezdecydowany człowiek, lubiący podróże i zmiany; o dość skromnych upodobaniach. Chociaż potrafi być wymownym, usposobienie ma dość bojaźliwe. Serce jego wypełnia wrodzona dobroć. Nie jest bynajmniej agresywnym - a nawet czasami brak mu pewności siebie; mimo to jednak życie jego obfituje w dobre uczynki. W sposób skromny, nie wysuwając się na pierwsze miejsce - potrafi dokonać wielkich rzeczy. Podobny jest do nisko położonej żyznej doliny górskiej, która przynosi obfite urodzaje, gdy otaczające ją dookoła szczyty wyniosłe - są bezpłodne. Lubi porządek i akuratność. Z zamiłowaniem studiuje prawo i może być zdolnym prawnikiem lub dobrym detektywem. Jako człowiek praktyczny; umie się urządzać w życiu, jest pilny i oszczędny. Zdarza się też, że jest zbyt wielkim zwolennikiem pieniędzy i nie szczędzi wysiłków, aby je zdobyć. Jak mówiliśmy; jest on dość pracowity, ale rezultaty tej pracy nie będą nadzwyczajne. Jednak, mimo wszystko, dzięki swej cierpliwości i oszczędności powoli zrealizuje swe zamierzenia. Zwłaszcza w drugiej połowie życia szczęście może mu się uśmiechnąć. Życie jego tak się nieraz układa, że bracia jego nie odnoszą się doń życzliwie i narażony jest z nimi na nieporozumienia. Urodziny dają tylko niewielkie szansę na uzyskanie sławy. Mimo to jednak człowiek dziś urodzony osiągnie w życiu więcej, aniżeli zamierzały jego ambicje skromne lecz stałe.

Kto urodził się dnia 2 lipca - Tego rozmach życiowy może być skrępowany przez więzy rodzinne.
Jest to człowiek o charakterze dość mocnym. Posiada dużo siły moralnej, stały, nie odstępuje od swych zasad. Można na nim polegać. Na innych wywiera wpływ przyciągający. Mimo to nie jest zbyt towarzyski, a usposobienie jego jest raczej pesymistyczne. Stara się zawsze o to, aby nie podlegać innym, lecz dość rzadko mu się to udaje. Jego dążenia do zapewnienia sobie słuszności i osiągnięcia samodzielności; ulegają w życiu ograniczeniom. Bardzo silnie jest przywiązanym do swej rodziny i swego ogniska domowego. Zważa to nieraz zakres jego zainteresowań, zacieśnia poglądy i krępuje w życiu. Spokojny, zamknięty w sobie, bardzo wrażliwy co potęguje się z wiekiem; jest to człowiek dość sympatyczny. Wadą jego jest, że nieraz wyobraża sobie, iż inni ludzie się z niego wyśmiewają lub lekceważą go. Jest to jednak jego czyste urojenie, bez żadnych podstaw. Nie lubi rzeczy nowych i niezwykłych. Przywiązany do dawnych obyczajów i tradycyj; pędzi życie dość konwencjonalne. Nie ma ochoty rzucać się w wir przygód ryzykownych. Pierwsza połowa życia zazwyczaj jest dość bezpłodna i dopiero w drugiej szczęście zaczyna mu sprzyjać na stałe. Najczęściej robi karierę dopiero po 35-ym roku życia. Dzięki swemu doświadczeniu i prawości charakteru w wieku późniejszym cieszy się uznaniem i powodzeniem. Jesień jego życia będzie wypełniona dobrobytem. Będzie wówczas zbierał obfite żniwo swej wytrwałości i swych wysiłków życiowych. Charakterystyczne jest, że z wiekiem czuje się wewnętrznie ciągle jeszcze młodym; im starszy się staje; tym bardziej odczuwa radość życia. Dokucza mu jednakże jego zbytnia wrażliwość, co również potęguje się stopniowo.

Kto urodził się dnia 3 lipca - Ambitny pełen nadziei, wyróżnia się swymi zdolnościami artystycznym.
Odznacza się dobrą pamięcią chociaż jego usposobienie jest nieco chwiejne i zmienne - ale mimo to jest dość przedsiębiorczy i chętnie wyrusza w podróż. Jest to człowiek aktywny, gorliwy, impulsywny. Zazwyczaj posiada jakie wrodzone zdolności artystyczne. W każdej chwili swego życia jest ufny i pełen nadziei, do pracy jednak samodzielnej nie bardzo się nadaje. Ma on duże ambicje, ale nieraz brak mu odpowiedniego doświadczenia i dyskrecji. Towarzyski, wesoły - lubi młodzież, rozrywki, wykazuje skłonności artystyczne, interesuje się wszystkim co piękne i posiada dobry słuch muzyczny. Lubi rybołówstwo i chętnie mieszka nad wodą. A jednak w dalszych podróżach morskich, jakie może być zmuszony odbywać, grozi mu niebezpieczeństwo. Dzięki pomyślnym spekulacjom może osiągnąć zyski, a los niejednokrotnie mu dopomaga działaniem tzw. szczęśliwego przypadku. Pragnie osiągnąć uznanie, a nawet sławę, a w dążeniach swych zasadniczych wykazuje wielką zaciętość i stałość - mimo swój charakter dość zmienny. Zwłaszcza zaciekle broni interesów swych dzieci i rodziny. Pragnąłby chętnie każdą rzecz czynić wedle tego, jak mu się podoba - nie lubi kontroli innych. Co mu grozi? Że w jego poczynaniach nie zawsze mu się wieść będzie, napotka na przeszkody nieoczekiwane, a w realizacji swych projektów będzie narażony na duże zwłoki. Organizm jego nie jest zbyt silny i przy większych wysiłkach narażony jest zawsze na niebezpieczeństwo osłabienia. Najwięcej cierpi wówczas żołądek - i na nim najpierw odbijają się wszelkie stany ujemne - trwogi, zamieszania lub podrażnienia nerwowego. Ewentualne choroby - to zaburzenia w trawieniu, reumatyzm, obstrukcja i zła cyrkulacja krwi.

Kto urodził się dnia 4 lipca - Ostrożny, przewidujący ma silne poczucie własnej indywidualności.
Zdolny do uczuć głębokich, chociaż tego nie okazuje. Bystry, milczący obserwator bardzo ostro odczuwa wszystko dookoła. Harmonijne otoczenie; to pierwszy warunek szczęścia dla takiego człowieka. Jest to bowiem człowiek niezwykle wrażliwy, odznaczający się swą wytrzymałością i zaciętością chociaż dość bierny. O ile tylko potrafi przezwyciężyć tę swoja bierność - wówczas może rozwinąć wielka aktywność, okazać duże zdolności i osiągnąć znaczną potęgę w życiu. Zdolny do interesów; lubi jednak studia naukowe i okazuje skłonności religijne. Wykazuje też dużą biegłość w pracach ręcznych. Trzymając się zacięcie swych zasad i celów życiowych - potrafi okazywać wielką ostrożność, zdolność przewidywania i oszczędność. Nieraz tak rodzą się skąpcy. Zacięty nie przebaczający - może nawet okazać się okrutny. Ma on silne poczucie własnej indywidualności, ale nieraz zbyt mało siły aby ją przejawiać w życiu. Wielka wrażliwość na nastroje łączy się z niezwykłą zmiennością. Skłonny jest też do samotności i podlega napadom melancholii, a jego tendencje często są destrukcyjne. Trzeba dodać, że na ogół jest to człowiek twardy, dumny i nieustępliwy nie zwracający uwagi na innych. Do czego powinien dążyć? Do opanowania swych złych instynktów, które pchają go do okrucieństwa. O ile nie potrafi ich opanować - może popaść w niebezpieczeństwa życiowe. Co mu grozi?; że przeciwko niemu może się zorganizować zbiorowa opozycja jego wrogów, na skutek czego koniec jego życia nie będzie pomyślny

Kto urodził się dnia 5 lipca - Już w młodości wykazuje niezwykłe zdolności.
Umysł jego jest przenikliwy, obdarzony specjalnymi zdolnościami w kierunku wiedzy ścisłej. Ma doskonałą pamięć, a w dziedzinie nauk abstrakcyjnych może liczyć na karierę. Pilny, gorliwy - pragnie zdobyć jak najwięcej wiedzy, co zwłaszcza silniej przejawia się w młodości. Bardzo obrotny, wszechstronnie uzdolniony - zbiera wiedzę ze wszelkich źródeł. Już w tym wieku może wykazywać przedwczesne zdolności naukowe. A przy tym wszystkim jest to człowiek niezwykle wrażliwy, lubiący marzyć i bujać po obłokach. Chociaż ma w sobie dużo egoizmu, można łatwo wywrzeć nań wpływ, wola bowiem jego niezbyt jest mocna. W pracy swej wykazuje duże zdolności do zręcznego traktowania najmniejszych szczegółów. Ma zdolności do sztuki stosowanej i pracy ręcznej w ogóle. Oszczędny, wyrachowany - jest dobrym rachmistrzem i może zostać zdolnym buchalterem, kasjerem itp. Może być również doskonałym filologiem lub uczonym, a także zdolnym doktorem medycyny. Wady: mimo swe wszechstronne zainteresowania - bynajmniej nie jest wielkim zwolennikiem pracy - woli sport i rozrywki. Charakter jego jest zmienny, jak fazy księżyca. Po okresach wesołości i ufności następują periody depresji i przybicia, co może się zmieniać dość szybko. Lubi zbierać starożytności i kolekcjonować pamiątki rodzinne. Dzięki swej doskonałej pamięci potrafi on przypomnieć sobie wydarzenia, jakie już wszyscy zapomnieli i z tego powodu może zostać dobrym historykiem. Przywiązany do rodziny podpada nieraz silnie pod wpływ żony, a mimo to jednak nie ominą go przykrości domowe.

Kto urodził się dnia 6 lipca - Wrażliwy, subtelny, zmysłowy - potrafi współpracować z innymi.
Nie zabraknie mu w życiu pomysłów i projektów do realizacji, które mu się przeważnie będą udawać doskonale. Dowcipny, wszechstronnie uzdolniony do czego się nie weźmie - wszystko mu się udaje. Trzeba dodać, że jest to człowiek prawy, jego ideały są wysokie i czyste, a usposobienie szlachetne i nieraz poetyckie; lubi wszystko co subtelne i artystyczne, zachwycając się pięknem przyrody. Miotają nim silne wzruszenia i emocje, a jego życie zmysłowe jest niezwykle intensywne. Dzięki swej niezwykłej wrażliwości łatwo może zawierać przyjaźń z innymi. Rozumie bowiem doskonale duszę przyjaciela i pomaga mu swym doświadczeniem. Ma wielkie upodobanie do łączenia się we współpracy z innymi. Dzięki swym wybitnym zdolnościom może zostać dobrym astronomem lub przyrodnikiem. Okazuje również zdolności do sztuki stosowanej - zwłaszcza złotnictwa. Posiada dużo przywiązania do tradycyj rodzinnych, a ze swymi krewnymi jest silnie związany uczuciowo. Jego rodzina zazwyczaj cieszy się poważaniem ogólnym. Nieraz już w młodości czeka go wyniesienie - a czasami dziedziczy stanowisko wpływowe. W razie, gdy urodzenie jego jest bardziej skromne i nie przyszedł na świat w rodzinie cieszącej się poważaniem i dobrobytem - wówczas żeni się z osobą stojącą od niego znacznie wyżej towarzysko lub też cieszącą się sława i uznaniem. W każdym wypadku może osiągnąć dobrą pozycję życiową. Na ogół żeni się dość wcześnie i nieraz z osobą hołdującą sztukom pięknym.

Kto urodził się dnia 7 lipca - Wytrwały, zacięty - lubi życie w dostatkach.
Posiada on dość duże ambicje życiowe, a rozwija się w życiu stopniowo, dzięki wykonywanym pracom. Jest dość niestały - ale swe wnętrze prawdziwe potrafi umiejętnie ukrywać przed innymi. Lubi życie w dostatkach i zbytkach. Bystry, zdolny - umiejętnie daje sobie radę w życiu i prędzej czy później zajmie dobre stanowiska, do którego zresztą nie posiada kwalifikacji. Dobre stanowisko życiowe może osiągnąć również dzięki swej przebiegłości lub podstępowi. Zazwyczaj cieszy się w życiu dużemi wpływami lub władzą nad innymi - ale nie chce pracować usilnie i zbytnio się wysilać. Usposobienie jego jest jednak dobroduszne i uprzejme - a zwłaszcza w stosunku do swych podwładnych okazuje się usposobionym przyjaźnie. Odznacza się swą wielką wytrwałością i zaciętością, z jaką trzyma się życia i dąży do realizacji swych projektów. Od zasad swych nie odstępuje. Chętnie przebywa dłużej na jednym miejscu - chociaż jego życie jest na ogół dość zmienne. Jego wielka uczuciowość stanowi dlań duże niebezpieczeństwo. Dzięki wielkiej wrażliwości jest on jakby połączony uczuciowo z innymi ludźmi i podlega ich wpływom, biorąc ich uczucia - za swoje własne. Dążenie do samodzielności i wyodrębnienia się pod względem uczuciowym powinno być jego pierwszą zasadą życiową. Wady. Gdy jest nierozwinięty moralnie - niebezpieczny to człowiek, zazdrosny i nieprzebaczający. Gdy jednak rozwinie się moralnie - okazuje wówczas dużą intuicję, wykazuje też pewne skłonności w kierunku mistycznym i wogóle wówczas jego życie psychiczne staje się bardzo bujne. Pragnie on założyć własne ognisko rodzinne, a mimo swe dążenia wysokie - chętnie spędza czas w gronie rodziny.

Kto urodził się dnia 8 lipca - Opanuje swych przyjaciół i zwycięży wrogów.
Mimo swej energicznej natury - w zachowaniu się swym jest uprzejmy i ustępliwy, co ośmiela innych do występowania przeciwko niemu. Jednakże da on sobie radę z wrogami i zwycięży przeszkody życiowe. Zamknięty w sobie, nader wrażliwy - potrzebuje dookoła siebie sypatji i przyjaźni. Starannie wyszukuje sobie przyjaciół, których później potrafi opanować. Trzeba dodać, że we wszystkiem, co dotyczy przyjaciół - jest bardzo sumienny: troszczy się o nich w milczeniu. Okazuje dużo instynktu opiekuńczego i chętnie pomaga potrzebującej młodzieży. Zmienia często zarówno miejsce swego zamieszkania, jak i swe stanowisko życiowe. Ale nie można go nazwać wahającym się, gdyż co sobie postanowi to zazwyczaj wypełnia. Zręcznie układa projekty i plany i umiejętnie realizuje je w życiu. Nie zabiera się bynajmniej do jakiegoś dzieła, nie przygotowawszy się odpowiednio. Postępuje on całkiem ostrożnie i nieraz nawet zbyt jest ostrożny i przewidujący - co zwłaszcza najsilniej wówczas się przejawia, gdy nie ma słuszności lub jest w kolizji z obowiązującym prawem. W zachowaniu się swym jest dość szlachetny i lubi nawet okazywać pewną wspaniałość. Powinien dążyć do opanowania swej zmysłowości i wyzbycia się wad, jak nadmierna wrażliwość i zbytnia impulsywność. Małżeństwo może mu przynieść sławę. W życiu oczekują go walki, przejścia i niebezpieczeństwa. W końcu osiągnie zwycięstwo i zatriumfuje nad swym najgorszym wrogiem. Powodzenie osiąga w zawodach związanych z szerszą publicznością, płynami i wodą w ogóle.

Kto urodził się dnia 9 lipca - Ma mocne nerwy, jest obrotnym i pragnie przewodzić nad innymi.
Jest to człowiek uświadomiony, o wyraźnie zaznaczonym poczuciu obowiązku. Usposobiony jest idealistycznie, potrafi być dowcipnym, a posiada również duże odczucie sztuki. W pracy swej jednak jest dość powolnym. Szlachetny, społeczny, wywiera wpływ na swe otoczenie i już we wczesnej młodości liczy wielu przyjaciół. Lubi studia naukowe, podróże, odkrycia - a życie jego tak się układa, że zazwyczaj podróżuje dość dużo. Ma mocne nerwy i silny charakter. Dzięki swej energii i zdolnościom praktycznym - może odgrywać rolę wybitną w społeczeństwie, do którego należy. Chce rozstrzygnąć wszelkie zagadnienia, jakie go dręczą, wyświetlić wszystko, co niejasne i rozwikłać zagadnienia społeczne, występując nieraz przeciwko ogólnie przyjętym prądom lub wierzeniom. Pragnie wielu rzeczy - ale przede wszystkim chce być reformatorem społecznym. Może stać się czynnikiem rozwoju i źródłem wiadomości dla wielu ludzi. Co mu grozi? Grożą mu niebezpieczeństwa na wodzie, przed którymi powinien się mieć na ostrożności. Do czego powinien dążyć? Kto urodził się dnia tego, jest nadmiernie czułym i przewrażliwionym, co potęguje się z wiekiem. Wszystko dookoła odczuwa nader ostro i z powodu nieprzyjemnego otoczenia może przeżywać duże udręczenia. Wobec tego powinien się starać; aby rozwinąć w sobie pewien egoizm uczuciowy, który by mógł służyć mu później do obrony przed agresywnością innych. O ile to nie nastąpi - dzięki swej niezwykłej wrażliwości może być narażonym na straty.

Kto urodził się dnia 10 lipca - Wrażliwy na krytykę - lubi ryzyko i hazard życiowy.
Jest jowialnym, wesołym, przyjemnym towarzyszem - lecz w miłości zbyt lekkomyślnym. Chciałby używać przyjemności i rozrywek. Lubi grę i wszelkie poczynania ryzykowne, a z obowiązków mało sobie robi. Ale mimo wszystko - troszczy się bardzo o swą opinię i obawia się krytyki, na którą jest bardzo wrażliwy. Usposobienie jego dość jest pokojowe. Lubi użycie we wszelkiej postaci i pędzi życie zbytkowne, chociażby mu nawet jego środki na to nie pozwalały. Lubi morze i podróże wodne. Dość samowolny - potrafi zręcznie odpierać ataki wrogów i podstępem torować sobie drogę w życiu, nie robiąc sobie wiele z zasad, jakimi kieruje się większość ludzkości. Nie przebiera też w środkach dojścia do majątku. Lubi uroczyste ceremonie i obrzędy. Chociaż lubi zbierać pieniądze - wydaje je chętnie na ubranie i klejnoty. Czego się strzec winien? Szkodzi mu w życiu jego nadmierna wrażliwość, która nie pozwala mu wysuwać się na stanowiska naczelne i nieraz trzyma go na tylnym planie. Uczuciami swymi jest tak silnie związany z innymi ludźmi, że trudno mu nieraz odróżnić własne uczucia od uczuć innych. W ten sposób otoczenie wywierać może nań wielki wpływ. Wszelkie ekscesy uczuciowe i krańcowości szkodzą mu w najrozmaitszy sposób. Co mu grozi? Czekają go nieporozumienia z krewnymi i straty finansowe. Małżeństwo najszczęśliwsze z osobami urodzonymi w czasie od d. 22 października do d. 23 listopada i od d. 19 lutego do d. 20 marca.

Kto urodził się dnia 11 lipca - Jest władczym i dąży do zdobycia niezależności.
Energiczny, bystro się we wszystkim orientuje - a jego charakter jest dziwną mieszaniną szlachetności i drażliwości, wesołości i powagi - dzięki czemu obcowanie z nim staje się nieraz dość trudnym. Potrafi zręcznie bronić swych interesów. Ma zamiłowanie do zbytku i okazałości. Nie raz człowiek tak urodzony staje się głębokim myślicielem, pracowitym uczonym, który swój czas poświęca na studia specjalne. Przywiązany jest wówczas do swych książek, a w pracy jest bezinteresownym i nie ubiega się o zyski. Odznacza się też subtelnym smakiem i szlachetnymi ideałami. Nieraz tak się zdarzy, że jego rodzina jest w jakiś sposób związana ze światem muzycznym lub wojskowością, a sam on wykazuje również zamiłowanie w obu tych kierunkach. Trzeba dodać, że w obu tych dziedzinach wykazuje zdolności, ale w muzyce okaże daleko większy talent jako wykonawca, aniżeli jako kompozytor. Jako interpretator prac cudzych może wykazać niezwykłe zdolności. Niespokojny, władczy i dominujący - nie poddaje się żadnej kontroli i nie chce być zależnym od nikogo. Dąży do zajęcia pozycji wybitnej, okazując przytem zdolności do występowania publicznego i sztuki dramatycznej. Czego się strzec winien? Chociaż potrafi umiejętnie koncentrować się na swej pracy, jednakże często w tym przesadza i popada później w manię, zwężając sobie zakres widzenia. W otoczeniu dysharmonijnym i niesympatycznym czuje się bardzo niedobrze i narażonym jest na wielkie przykrości. Działając wedle własnych pomysłów i projektów - okazuje dużą wytrwałość.

Kto urodził się dnia 12 lipca - Doskonale sobie daje radę w życiu.
Jest to człowiek spostrzegawczy, dobry obserwator, uzdolniony wszechstronnie, umiejący się dostosować do potrzeb życiowych i warunków miejscowych. Charakter jego jest dyplomatyczny i chytry. Chociaż w pracy jest dość powolny - jednakże doskonale sobie daje radę w życiu, dzięki swej czujności i bystrości. Taki człowiek ma na ogół skłonności do jakiegoś zawodu publicznego, ale przeważnie nie cieszącego się zbyt wielkim uznaniem. Wiedzie mu się w sprawach finansowych, a nieraz dziedziczy majątek lub otrzymuje spadek. Największe korzyści osiągnie w zawodzie związanym w jakiś sposób z żeglugą, wodą, płynami, własnością nieruchomą lub występami publicznymi. Może też zrobić karierę w policji lub wyróżnić się jako detektyw. Większe jednak powodzenie czeka go na stanowiskach drugorzędnych, aniżeli na naczelnych. Chociaż nie zawsze może liczyć na sławę - życie jego będzie jednak pożytecznym dla ludzkości. W razach wyjątkowych może dokonać wielkiego czynu, który potem będzie podziwiać potomność. Nieraz mieszka w pobliżu wody. Żyje na ogół dość długo. Umysł jego jest dość stały. Chociaż w życiu tak się składa, że przeważnie zajmuje stanowiska drugorzędne - służy na nich swoim ideałom i broni prawdy - najczęściej jako nauczyciel lub kapłan. Długo pamięta doznane urazy i nawet gdy jest człowiekiem wysoko rozwiniętym i dostatecznie mądrym, aby wszystko zrozumieć i przebaczyć - jego zacięta pamięć uniemożliwia mu darowanie uraz.

Kto urodził się dnia 13 lipca - Zmienia swój zawód i szuka szczęścia po świecie.
Niezbyt szczęśliwy w młodości - z wiekiem rozwija się szybko, stając się coraz bardziej wrażliwym i reagując silnie na swe otoczenie. Umysł jego jest badawczy a usposobienie sympatyczne i przyjemne dla otoczenia. Dość dużo podróżuje. Dobroduszny, gościnny - łatwo przebacza urazy doznane. Chociaż jest zdolny zarówno jak i obrotny - nie posiada jednak wytrwałości, to też przechodzi od jednego przedsięwzięcia do drugiego - zamiast dążyć do udoskonalenia i rozwinięcia tego co ma w ręku. Przez to ponosi naturalnie straty. Kobieta tak urodzona - potrafi doskonale pielęgnować chorych i jest dobrą gospodynią. Przywiązana silnie do swych dzieci, których ma zazwyczaj kilkoro - troszczy się o szczęście swej rodziny. Wady. Niepotrzebnie się wszystkim przejmuje i denerwuje, podlegając stanom depresji i zamieszania. Wykazuje też dość dużo próżności. Co mu grozi? Dąży on na różne sposoby do zrobienia majątku - lecz zaufanie swe umieszcza niefortunnie, a jego projekty mogą nie zrealizować się pomyślnie. Zmienia często miejsce pobytu i to daje mu raz zyski - raz straty, ale częściej te ostatnie. Szuka szczęścia po świecie, a jego sposób życia nie może się długo ustalić. Jednakże w drugiej połowie życia los ulega ogólnej poprawie, a w końcu dzisiejsze urodziny mogą przynieść dobre stanowisko życiowe. W związku z literaturą czekają go trudności. Wiedzie mu się natomiast we wszelkich zawodach związanych z wodą lub morzem, i w tych wypadkach dość łatwo przychodzi mu zdobyć bogactwo. Jak wychować dziecko tak urodzone? Dzięki swej niezwykłej wrażliwości i doskonałej pamięci potrzebuje takie dziecko starannej opieki i delikatnego postępowania. Może ono przeżywać wielkie udręki z powodu niesprawiedliwego lub niesympatycznego wychowawcy.

Kto urodził się dnia 14 lipca - Okazuje zainteresowania wszechstronne.
Interesuje się wszystkim co się dzieje na świecie, co robią inni, jak myślą, a w ten sposób zbierając wiadomości - powiększa swe doświadczenie i rozwija się wewnętrznie. Jest to natura refleksyjna - dużo myśli i zastanawia się. Ma dużą wyobraźnię i lubi pomarzyć. Zamknięty w sobie, zmienny, dość skryty, nieco bojaźliwy - nie bardzo ma ochotę wysuwać się na pierwsze miejsca w życiu. Niezwykle wrażliwy i nieraz skryty - w zachowaniu się swym jest dość sympatyczny. Lubi swe ognisko rodzinne, a do matki przywiązanym jest niezwykle silnie. Jest to człowiek uczuciowy, związany swymi uczuciami z innymi ludźmi. Lubi przeszłość, stare obyczaje, starożytności w ogóle i nieraz kolekcjonuje rozmaite przedmioty. Usposobionym jest dość romantycznie. Oszczędny i wytrwały - nie porzuca pracy nawet w takich wypadkach, w jakich każdy inny by to uczynił. Obawia się bardzo śmieszności i dlatego często swe uczucia maskuje, co nieraz w życiu może wywołać nieporozumienia. Zdolnym jest do miłości wytrwałej i głębokiej. Wady. Okazuje pewien bezwład charakteru i brak inicjatywy. Po okresach aktywności i przedsiębiorczości - następują w jego życiu okresy bierności i bezwładu, kiedy pragnie uniknąć wszelkiego wysiłku. Jest zbyt dumny, lubuje się w zewnętrznych ceremoniach a w stosunkach jest dość cierpki. Co mu grozi? Środek jego życia będzie radosny i szczęśliwy. Ponieważ jednak okazuje zbytnią bierność w czasie gdy właśnie powinien dokonywać jak największych wysiłków - przeto koniec jego życia może być niepomyślny. Choroby, jakie mu mogą ewentualnie grozić - to zaburzenia w trawieniu, gorączka gastryczna i reumatyzm.

Kto urodził się dnia 15 lipca - Jest usposobiony romantycznie i wywiera wpływ przyciągający na innych.
Pragnie on, aby wszyscy o nim wiedzieli i chciałby uzyskać uznanie powszechne, ale zachowuje się skromnie - tak; jakby mu wcale na tym nie zależało, aby zwracać na siebie uwagę innych. Oszczędny, w poglądach swych konserwatywny - mocno trzyma się swych zasad. Jest romantyczny, często nawet uduchowiony - a jego wyobraźnia jest rozwinięta niezwykle. Chociaż wywiera wpływ przyciągający na innych, to jednakże nie zawsze żyje w harmonii ze swym otoczeniem. Natura jego bowiem jest nieco dziwaczna, a inni ludzie nie zawsze mogą się zorientować w tym, czego on pragnie, a czego sobie nie życzy, i dzięki temu trudno go zrozumieć otoczeniu. Wydaje się zagadkowym - chociaż wcale takim nie jest. Jest to człowiek bardzo wrażliwy, łatwo wzruszający się, niezwykle uczuciowy, zamknięty w sobie, nieco bojaźliwy - ale mocno trzymający się swych raz ustalonych celów życiowych. Zmienne nastroje - to najbardziej typowa jego cecha. Nieraz też okazuje wielką drażliwość, czułość, nerwowość - dopóki nie nauczy się opanowywać swych kaprysów i nastrojów. Wady tych urodzin. Gdy człowiek taki jest nierozwinięty - wówczas dusza jego staje się zbiorowiskiem niekonsekwentnych kaprysów. Staje się wtedy chwiejny i niezdecydowany, zwłaszcza we wszystkim co dotyczy jego uczuć i wrażeń. Gdy jednak osiągnie wyższy rozwój moralny - wówczas uczy się opanowywać swe zmienne nastroje i rozwija w sobie silną wolę. Uporczywie i z zaciętością dąży do swego celu i osiąga go albo dzięki swemu taktowi i zręczności życiowej, lub też dzięki umiejętnie stosowanemu pochlebstwu i zręczności w przekonywaniu innych.

Kto urodził się dnia 16 lipca - Przezorny, ambitny - zmienne ma poglądy.
Nie przechodzi nad nowemi myślami do porządku dziennego, lecz rozważa je starannie i stara się z nich wyciągnąć pożytek. Ponieważ jednak jest dość wpływowym - jego poglądy są przeto zmienne. Potrafi on o jednej i tej samej sprawie mówić do każdego inaczej, a to zależnie od wpływu, jaki nań ktoś wywiera, lub też w związku ze zdolnością przekonywania innych. Charakter jego jest dość niestały, dręczy go niepokój wewnętrzny. Lubi odbywać dalekie spacery i wyruszać w podróż, chodzić po górach i wszelkie sporty. Może zostać dobrym geografem. Bardzo wrażliwy - jest to człowiek dość impulsywny i szlachetny - ale mimo to nieco bojaźliwy. Mimo swej zmienności - potrafi starannie obmyślać naprzód swe projekty i wykazuje dużo przezorności. Ma duże ambicje, a jego dążenia są wysokie; lubi przygodny ryzykowne i nie waha się zabrać energicznie do pracy. Pod pewnymi względami jest to charakter całkiem swoisty - jedyny w swoim rodzaju i może nawet zostać jednostką wybitną. Dzięki swym wysiłkom i pracy wytrwałej - zwróci na siebie uwagę społeczeństwa, co jednak zaznaczy się silniej dopiero w drugiej połowie życia. Młodość często przynosi tylko ograniczenia i wysiłki bezpłodne. Prędzej może osiągnąć uznanie za swe wrodzone zdolności i właściwości charakteru - oraz za użyteczność społeczną, aniżeli za prace naukowe lub wynalazki. Powiedzie mu się w stosunkach z szerszą publicznością i może osiągnąć powodzenie jako restaurator, hotelarz itp. W połowie jego kariery życiowej grozi mu duże niebezpieczeństwo - ale zdoła je przezwyciężyć i zatryumfuje nad przeciwnościami życia. Uniknie w końcu szczęśliwie wszelkich niebezpieczeństw a jego poczynania uwieńczy powodzenie.

Kto urodził się dnia 17 lipca - Ma zdolności pedagogiczne, lecz jest nieufny i trudno go zrozumieć.
Gdy natrafia na zdanie odmienne i nie może przekonać swego przeciwnika - wówczas zgadza się z nim, lecz czyni to tylko powierzchownie, ukrywając wewnątrz niezadowolenie, a nieraz nawet obrazę. Z tego też powodu nieraz w stosunku do innych jest nieufny, a wobec obcych trzyma się w rezerwie. Nie łatwo jest obcować z tak wrażliwym człowiekiem i rzadko tylko znajdzie się ktoś, kto potrafi zrozumieć całkowicie człowieka urodzonego dzisiaj i komu on mógłby zaufać. Wykazuje wielkie zdolności w zakresie pedagogii, wychowania osób młodszych lub mniej uzdolnionych. Instynkty opiekuńcze i rodzinne ma silnie rozwinięte. Lecz gdy nie okazują mu wdzięczności lub też nie reagują na jego sympatię i życzliwość - wówczas sprawia mu to zmartwienie. Jest religijny, obserwuje posty i święta - ale czasami staje się zbyt pobożnym i może popaść w bigoterię. Ambitny, pełen dążeń w kierunku zrobienia kariery, pracowity - lubi studia, jest spostrzegawczy, ma niezwykłe zdolności analityczne i może być autorem doskonałych prac krytycznych. Przy tym wszystkim jest to silny charakter, władczy, stały, odważny. Pragnie on zaszczytów i potrafi umiejętnie dawać odpór swym wrogom, a dzięki wysiłkom i pracy - może nawet zdobyć sławę. Wady. Jak mówiliśmy - jest nieufny, a jego nastroje i humory zmieniają się zbyt często. Zbyt dużo myśli o sobie samym i niepotrzebnie się dręczy autoanalizą. W końcu najczęściej uda mu się przezwyciężyć trudności życiowe i zdobywa dobre stanowisko, na którym cieszy się pewna władzą lub autorytetem.

Kto urodził się dnia 18 lipca - Czynny, niezależny - wystarcza sam sobie.
Umysł jego jest niezależny a charakter samodzielny, nie poddający się kontroli innych. Jest przytem dość krańcowy, ekscentryczny, i ma silne poczucie własnej niezależności: nie pozwala się ograniczać. Ożywia go żądza przygód, wiara w siebie, a jego aspiracje są bardzo wysokie. Nieraz też pod swym kierownictwem prowadzi innych ludzi do jakichś celów dalszych - zostaje pionierem nowego ruchu. Wpływy jego dają się odczuwać szeroko - poza jego najbliższymi sąsiadami i sferą pochodzenia. Potrafi dać sobie radę w życiu. Swoje zamiary i projekty wprowadza w czyn i ostatecznie realizuje najzupełniej samodzielnie - bez pomocy innych. Jego czyny mówią za niego głośniej, aniżeli słowa. Polega na sobie. Czeka go powodzenie w pracy wymagającej niezależności myślenia, odwagi i wytrwałości. Umie powściągać swe namiętności i ograniczać się. Potrafi też poświęcić się dla osoby ukochanej. Nieraz rozstaje się wcześnie z rodziną i bliskimi, i pędzi życie samotne. Wystarcza sam sobie. Wady. Charakter jego jest dość niestały, nie odznacza się zamiłowaniem do porządku, a jego zmienne nastroje dokuczają otoczeniu. Niezależny umysłowo - potrafi też być samowolny i zuchwały, nie ma zamiaru jednakże zbytnio się wysilać w życiu. Karierę swą robi dopiero stopniowo - przeważnie w drugiej połowie życia. Pierwsza najczęściej przynosi rozczarowania.

Kto urodził się dnia 19 lipca - Uduchowiony, liberalny - obdarzony jest zdolnościami literackiemi.
Wykazuje zamiłowania estetyczne i skłonności poetyckie - ale w życiu codziennem nieraz okazuje zbyt mało praktyczności. Nie jest również pozbawionym i pewnych skłonności mistycznych - co jednakże łączy się u niego ze zmysłowością. Należy to zaznaczyć, że urodziny dzisiejsze mogą obdarzyć człowieka odpowiednio rozwiniętego moralnie - wszechobejmującą miłością duchową. Wówczas podstawą charakteru takiego wysoko rozwiniętego człowieka jest pragnienie pocieszać innych i zaopatrzyć w to, czego potrzebują. Ta chęć opiekowania się słabszymi przejawia się nawet i u typów nierozwiniętych. Dyskretny i ostrożny - jest jednakże podejrzliwy i powątpiewa w szczerość innych. Rozmowny - potrafi doskonale wyrażać swe myśli. Dzięki swemu ruchliwemu usposobieniu - zmienia miejsce pobytu, przedmioty zainteresowań a także i zawód. Usposobiony jest liberalnie, a jego charakter jest dobry i przyjazny. Życzliwie odnosi się do innych, a swoje otoczenie lubi obdarzać prezentami. Jego wady - to upór i samowola. W miłości niezbyt jest szczęśliwy. Grozi mu niebezpieczeństwo - spadnięcia z wysokiego miejsca i to zarówno w znaczeniu czysto fizycznym jak i w przenośnym. Nieraz bowiem osiąga dobrą pozycję - ale nie może się na niej długo utrzymać. Droga jego życia jest też nieraz niezwykła i ekscentryczna - przebywa ją jak meteor: świeci jasno, ale krótko. Powodzenie jakie staje się jego udziałem nie jest stałe, a jego sytuacja życiowa podlega przewrotom. Jak wychować dziecko tak urodzone. Natura takiego dziecka jest kochająca, lojalna, niezwykle wrażliwa i sympatyczna, a jego wychowawcy powinni mu pokazywali jakieś ideały silnie działające na wyobraźnię. Dziecko podda się temu natychmiast i będzie się starało wcielać w życie te ideały. Jego wyobraźnia jest tak bujna i nadmiernie aktywna - że bez jej nieustannego podsycania dziecko może się stać znudzonym, obojętnym, nieszczerym, samowolnym lub bezwładnym

Kto urodził się dnia 20 lipca - Mimo zmienne nastroje - pracuje wytrwale.
Wykazuje dużo dobroci wrodzonej, która przejawia się w życiu przy każdej okazji. Jest to człowiek usposobiony pokojowo, a gdzie przybywa - stara się wnieść harmonię i zgodę. Bardzo dużo ma życzliwości i uczucia dla innych, podświadomie jednak liczy na to, że odpłacą mu tym samym. Często jednak bywa na odwrót. Wadą jego jest zbytnia wrażliwość na stosunki osobiste, uczucia i punkty widzenia innych. Wrażliwość tę powinien starać się przezwyciężyć - inaczej nie będzie mógł się wybić w życiu. Może się to stać dzięki rozwinięciu się stopniowo pewnego uczuciowego egoizmu, który będzie mu później służyć jako tarcza ochronna dla jego nadmiernej wrażliwości. Usposobienie jego jest przyjazne, ustępliwe, uprzejme i łagodne. Zdolnym jest do pracy cierpliwej pod kierunkiem innych i poświecenia się dla osób kochanych. Chętnie się uczy. Jest to dobry pracownik i wierny towarzysz. Nie potrzeba go przynaglać do pracy, gdyż sam wykazuje skłonności do wysiłków cierpliwych. Posiada dużo milczącej siły charakteru i wytrwałości, ale za mało ambicji i oryginalności w poczynaniach. Podlega nieustannym zmianom nastrojów - ale mimo to jest akuratnym i ostrożnym - można na nim polegać. Co mu grozi? Że podlegnie woli ludzi silniejszych od siebie. Trudno mu nieraz przychodzi osiągnąć samodzielność życiową. Zresztą - na stanowisku podwładnego osiąga często większe powodzenie aniżeli na stanowisku naczelnym. W sprawach zawodowych odbywa dłuższe podróże. Trzeba dodać, że jest to na ogół człowiek szczęśliwy. Może osiągnąć wyróżnienie dzięki swym zdolnościom artystycznym a zwłaszcza talentowi do sztuki plastycznej.

Kto urodził się dnia 21 lipca - Interesuje się sprawami publicznemi i polityką.
Nieco próżny, o usposobieniu marzycielskim - jest zwolennikiem przyrody i życia wiejskiego; interesuje się rolnictwem a piękno przyrody podziwia we wszelkich postaciach. Zdecydowany i cierpliwy - jest to człowiek o skłonnościach politycznych i charakterze publicznym. Jest niezwykle wrażliwy na wszelkie wpływy i dlatego nie może się czuć szczęśliwym, o ile nie znajdzie się w harmonijnym otoczeniu. Cierpliwy, pokojowy - wierny jest w swych sympatiach i przywiązaniach, a dla osób kochanych lub ideałów - potrafi się zdobyć na poświęcenia. Szlachetny, głęboko myślący - wywiera wpływ przyciągający na innych. Powiedzie mu się w związku z ziemią, domami, własnością nieruchomą, a także i w związku z wodą, morzem, żeglugą. Małżeństwo jego nie zapowiada się zbyt pomyślnie, może jednak przynieść pewne zyski materialne. Wady tych urodzin - to zboczenia na manowce uczuciowe i zmysłowe, marnotrawstwo i słaba wola, dzięki której nie można na nim polegać. Czekają go nieporozumienia z ojcem. Potrafi sobie zręcznie radzić w życiu - pragnie jednak zdobyć pieniądze dla pieniędzy - i dlatego może mu grozić skąpstwo. Zdrowie jego jest dość delikatne: silne wzruszenia, złe wiadomości, niepokój o osoby kochane lub trudności finansowe źle na nie oddziałują, tym bardziej, że urodziny dzisiejsze dają skłonność do zbytniego przejmowania się i przesady. Powstające wskutek tego niepokoje, niezadowolenie, obawy - działają ujemnie na trawienie. Przy leczeniu niedomagań takiego człowieka należy również zwracać uwagę na jego wyobraźnię, która nieustannie wynajduje sobie coraz nowe powody do zaniepokojenia.

Kto urodził się dnia 22 lipca - Zbyt wiele znaczenia przypisuje swej osobie.
Przeżywa wiele różnych nastrojów; dużo myśli, zastanawia się, rozważa rozmaite teorie i zapatrywania - i wreszcie - sam sobie tworzy powoli z tego wszystkiego własne poglądy. Wszystko co niesympatyczne lub zbyteczne - wyrzuca poza nawias. Dusza jego jest niezwykle wrażliwa i natychmiast reaguje na wszelkie pobudki zewnętrzne i nastroje. Przyjazny, towarzyski - odznacza się swym subtelnym umysłem i wysoka inteligencją. Odznacza się dobrą pamięcią, a gdy chodzi o osiągnięcie celu, jaki sobie raz wytknął - okazać może zaciętą wytrzymałość. A jednak wpływ otoczenia i warunków życiowych hamuje jego wolność poruszeń. Lubi zbiory i nieraz kolekcjonuje różne przedmioty. Pragnie zdobyć majątek i baczną uwagę zwraca na środki materialne; w zbieraniu dóbr doczesnych może nawet okazywać nadmierną gorliwość, która może się przerodzić w skąpstwo. Wady. Nadmierną uwagę zwraca na wszystko, co dotyczy go osobiście i przecenia znaczenie swej osoby. Wskutek tego może się nawet stać nadmiernie wrażliwym lub bojaźliwie skrytym. Co mu grozi. Podlega niebezpieczeństwu ze strony wrogów skrytych i zazdrosnych. Jak wychować dziecko tak urodzone? Jest ono niezwykle delikatne, wrażliwe, obdarzone dużą wyobraźnią i doskonałą pomięcia. To też w postępowaniu z nim należy starannie unikać surowości i szorstkości, pamiętając, że każda niesprawiedliwość doznana głęboko zapada w duszę takiego dziecka, wywołując długotrwałą niechęć i potęgując przyrodzoną zaciętość. Ma niezwykle wrażliwy żołądek, a jednocześnie bywa łakome i skłonne do spożywania nadmiernych ilości słodyczy, co powoduje niedomagania.

Kto urodził się dnia 23 lipca - Zna się na ludziach, a wolność ceni nade wszystko.
Chociaż umysł jego jest żywy, czujny, bystry, gorliwy - ale jest również nieposkromiony i samowolny, a głębokie namiętności i łatwo mogą opanować jego rozsądek. Przedsiębiorczy, nieco zuchwały - jest bardzo inteligentny. Nade wszystko ceni sobie wolność, nic sobie nie robiąc ze zdania innych; nie zwracając uwagi na otoczenie idzie w życiu swoja drogą, a jego silna wiara w siebie i we własne zdolności - podtrzymuje go w walkach życiowych. Odznacza się swym trafnym sądem o ludziach, wykazuje dużą intuicję oraz niezwykle silnie rozwinięte poczucie sprawiedliwości. Chociaż doskonale orientuje się w naturze ludzkiej - nie potrafi jednakże opanować samego siebie; uczucia jego bowiem są bardzo gorące i głębokie. Chętnie żyje wspomnieniami, prowadzi dociekania historyczne i wspomina przeszłość. Przywiązany do tradycyj rodzinnych - w stosunku do ludzi współczesnych i czasów najnowszych jest nieco nieufny. Jest to natura głęboka, milcząca, zamknięta w sobie. Niechętnie wyzbywa się jakiejś rzeczy, o ile w zamian nie dostaje czegoś innego i lepszego. Co mu grozi. W związku z dalekimi podróżami może być narażonym na trudności. Wady. Przy całej pewności siebie jaką okazuje - umysł jego jest zmienny i chwiejny, a w życiu wykazuje zbyt często skłonności do zmieniania obranego kierunku, co może w końcu niepomyślnie odbić się na jego losach. Wadą jego jest również nadmierna wrażliwość, co powoduje, że zbyt łatwo zraża się do ludzi lub własnych poczynań. Gdy napotyka na swej drodze na przeciwieństwa - zbyt prędko wówczas zawraca z raz obranej drogi. Z wiekiem jego pozycja życiowa stopniowo się ustala; może osiągnąć powodzenie i zdobyć własność nieruchomą.

Kto urodził się dnia 24 lipca - Zdolny, energiczny, dumny - jest zwolennikiem użycia.
Jest to człowiek prawy, niepodległy, odznaczający się niezwykłym poczuciem godności własnej. Pełen energii, przedsiębiorczy, wierzy w siebie, jest odważny, zuchwały, nieustraszony. Dąży nieustannie do samoudoskonalenia - a w głębi duszy jest szlachetnym, gorliwym, wytrwałym. Dumny, ambitny - lubi władzę, a w życiu dąży do osiągnięcia potęgi. Potrafi umiejętnie rządzić innymi, a gdy się rozwinie moralnie - panuje wówczas nad samym sobą. Namiętny, uczuciowy - oddaje się cały bez zastrzeżeń miłości. Lubi polowanie. Lubi wszelkie pochwały i łatwo ulega pochlebstwu, a ponieważ ma wielkie ambicje - może być zazdrosnym o zaszczyty. Zwycięża zazwyczaj swych wrogów. Odznacza się silnym poczuciem sprawiedliwości. Wady jego charakteru - to skłonność do wybiegów i wykrętów, temperament zbyt drażliwy i zamiłowanie do okazałości, zbytku i wspaniałych wystąpień publicznych. Jest zwolennikiem użycia i przyjemności: ugania się za rozrywkami. Do czego powinien dążyć. Aby rozwinąć w sobie instynkty uprzejmości i dobroci, przez co uniknie zbytniej surowości i tyranii, do których nieraz okazuje skłonność. Powinien też unikać zbytnich ekscesów zarówno w zakresie uczuć i wzruszeń jak i w dziedzinie użycia. Życie jego związanym jest z życiem społeczeństwa lub narodu, ewentualnie otoczenia - pośród którego żyje i pracuje. Dzięki swym zdolnościom organizacyjnym - zazwyczaj wypływa na powierzchnię i osiąga uznanie. Będzie przechodzić różne i zmienne koleje losu - ale imię swe może pozostawić na kartach historii.

Kto urodził się dnia 25 lipca - Towarzyski, sympatyczny, pragnie odgrywać rolę wybitna pośród swego otoczenia.
Jest to człowiek towarzyski, serdeczny, stały, wierny, - dążący do tego, aby pośród swego otoczenia budzić sympatię do siebie i łączyć się z nim w harmonijnej współpracy. Jego ambicją jest odgrywanie roli wybitnej pośród innych ludzi. Dąży on wszelkimi drogami o zajęcia jakiegoś stanowiska naczelnego, a odwaga nie opuszcza go nawet w najgorszych sytuacjach życiowych. Dość zmysłowy, nierzadko utalentowany - okazuje zamiłowanie do sztuk pięknych, a nieraz wyróżnia się swymi natchnieniami artystycznymi. Posiada duże zdolności w różnych kierunkach - ale często nie zdaje sobie z nich sprawy. Gdy je rozwinie wreszcie odpowiednio - co następuje przeważnie dopiero w drugiej połowie życia - staje się wówczas człowiekiem popularnym i może zyskać uznanie ogólne. Trzeba dodać, że urodziny te sprzyjają przejawianiu się wrodzonych zdolności i talentów, obiecują też narodziny syna. Urodziny te zapewniają również powodzenie mężowi kobiety urodzonej dzisiaj, zarówno jak i ojcu dziecka dziś urodzonego. Wady. Chwiejny, niepewny - podlega wpływom otoczenia i zmienia swe zdanie. Nastroje jego są również zmienne: raz jest pewnym nadziei i odwagi - to znowu przeżywa stany depresji. Zmienia też miejsce pobytu, a na skutek różnych przejść jego pozycja życiowa długo nie może się ustalić. Co mu grozi. Jest zbyt zuchwały, przez co naraża się na sytuacje krytyczne. Grozi mu również, że minie się ze swym powołaniem. Nie wiedzie mu się w związku z wodą, a w podróżach grożą mu niebezpieczeństwa.

Kto urodził się dnia 26 lipca - Nie lubi się krępować i pozwala sobie na wybryki.
Jest to człowiek ognisty, mocno zbudowany, mówiący głośno, o przenikliwym spojrzeniu. Dzielny, rezolutny, wymowny, wspaniałomyślny - wystarcza sam sobie. Z powodu swej dużej odwagi przechodzącej nawet czasem w zuchwałość - naraża się niepotrzebnie na niebezpieczeństwa. Pragnie władzy i zaszczytów - ale odznacza się też dużym poczuciem honoru i godności własnej. Umysł jego jest zdolny i bardzo elastyczny; wykazuje często duże zdolności literackie i krasomówcze. Interesuje się wszystkim co piękne i wzniosłe a jego wyobraźnia jest bardzo żywa. Jest pełnym entuzjazmu, ale jego ufność łatwo może przerodzić się w niedowierzanie. Gdy się raz zrazi do kogoś - nie da się później przekonać. Prowadzi życie dość nieregularne, niczym się nie krępuje i pozwala sobie na wybryki. Dzięki nadmiarowi uczuciowości i namiętności - popełnia ekscesy; nieraz ulega wybuchom namiętności i żałuje po niewczasie. Skoro potrafi się w końcu opanować - może dokonać wielkich rzeczy w życiu. Stosunki z braćmi - zazwyczaj układają się harmonijnie. Dzieci będą mu pociechą i źródłem szczęścia. Kobieta urodzona dzisiaj jest doskonałą wychowawczynią i pielęgniarką, a jako kucharka jest niezwykle uzdolniona. W miłości jest bardzo bezpośrednia, poświęcająca się. Nie lubi wszystkiego co drobiazgowe i marne, a na swe otoczenie pragnie wywierać wpływ ożywiający. Im starsza się staje - tym większą aktywność przejawia. Nie powinna martwić się przeszłością, lecz radośnie patrzeć w przyszłość.

Kto urodził się dnia 27 lipca - Jest wiernym przyjacielem, lecz nieprzebaczającym wrogiem.
Aktywny, praktyczny - zawsze jest w ruchu i zawsze zajęty jest czymś takim, co pożytecznym jest dla niego lub dla innych. Jest to człowiek interesu, który doskonale orientuje się w tym, co jest dla niego korzystnym, a co przyniesie mu straty. Wielka energia, mocna wola i silne przywiązania - typowe dla człowieka urodzonego dzisiaj. Jest on wrażliwy, ma wrodzone poczucie szlachetności i chętnie pokazuje się innym ze swej najlepszej strony. Pragnąłby, aby wszyscy go lubili i odnosili się doń życzliwie; interesuje się życiem religijnym. Doskonały z niego obserwator - chociaż wnioski swe wyprowadza powoli. Umysł jego jest cierpliwy, ostrożny, przewidujący, logiczny, zdolny do wielkich wysiłków w kierunku realizacji jego zamiarów i pragnień. Okazuje też dość dużo samoopanowania, giętkości, czujności i zdolności dyplomatycznych. Niełatwo ulega napadom gniewu - ale raz doprowadzony do pasji - potrafi być dokuczliwym. W przywiązaniach swych stały - jest wiernym przyjacielem ale także nieprzebaczającym wrogiem. Mądry, bystry, ostrożny - robi w życiu karierę dzięki swej umiejętności postępowania z innymi. Życie jego często jest związane z życiem osób znakomitych. Dzięki jego wytrwałości i ostrożności - powiedzie mu się w życiu. Nie uniknie jednakże przykrości domowych. Ewentualne choroby jakie mu grozić mogą - to niedomagania serca lub nerek, a także ataki chorób gorączkowych. Organizm jego jest mocny i żyć może dość długo, powinien jednakże unikać stanów depresji - gdyż to odbija się ujemnie na jego zdrowiu. Jak wychować dziecko tak urodzone? Jak najstaranniej, a to ze względu na jego niezwykle subtelną i wrażliwą naturę, która nieustannie poddaje mu impulsy uczuciowe w kierunku naśladowania innych. Trzeba je przede wszystkim przyuczać do panowania nad sobą i opanowania instynktów zmysłowych zarówno jak zbytniej zarozumiałości i poczucia własnej wielkości

Kto urodził się dnia 28 lipca - Mądry, przebiegły, dumny - prowadzi życie samotne.
Umie się w porę opanować i sam sobie wykreśla swe cele i drogi życiowe. Niezbyt towarzyski - prowadzi nieraz życie w odosobnieniu. Posiada usposobienie filozoficzne. Mądry, czujny, bystry umie też być bardzo chytrym i przebiegłym. Interesuje się studiami naukowymi. Wyróżnia się swymi zdolnościami pośród otoczenia. Nieraz z zamiłowaniem studiuje sztuki piękne, a potrafi również prowadzić jak najbardziej pracowite poszukiwania z dużą cierpliwością oraz inteligencją. Biorąc ogólnie - jest to zdolny organizator, człowiek ostrożny, bystry, inteligentny, skupiający dookoła siebie innych ludzi. Potrafi jednak być również zazdrosnym i gniewnym - stąd też postępować z nim należy umiejętnie. Pragnie wysunąć się na pierwsze miejsce i walczy o to, zwyciężając swych rywali w sposób bardzo subtelny. Dąży do tego zawsze aby zająć stanowisko przodujące. Nie jest wolnym od pożądliwości, a jak mówiliśmy - jest też dość chytry. Jednakże te właściwości charakteru pokierowane odpowiednio mogą mu waśnie oddać doskonałe przysługi w życiu praktycznym. I nieraz może się tak zdarzyć, że swoje cele życiowe osiąga właśnie dzięki podstępowi lub chytrości. Gdy go się krzywdzi lub oszukuje - wówczas odpowiada dumą i wzgardą, ale w gruncie rzeczy jest to człowiek dość wspaniałomyślny, który łatwo przebacza, nie okazując chęci do zemsty. Co mu grozi? Nieraz tak się zdarzyć może, że w życiu spotykają go duże przejścia i przykrości a może nawet zostać zmuszonym do opuszczenia swej ojczyzny. Do czego powinien dążyć? Aby prowadzić życie o trybie ustalonym, dążąc do spokoju, harmonii i unikać stanowisk związanych ze zbyt wielką odpowiedzialnością. Jego organizm jest na ogół dość mocny i po przebytych cierpieniach szybko przychodzi do zdrowia, wykazując znaczny zasób siły życiowych. W razie niedomagania mogą się przejawiać jakieś zaburzenia w funkcjonowaniu serca.

Kto urodził się dnia 29 lipca - Jest pewny siebie, władczy i wywiera duży wpływ na ludzi.
Charakter jego jest niepodległy i otwarty. Lubi oręż, przedsięwzięcia wojenne i otoczenie wspaniałe. Pewny siebie, dumny, wyniosły, zamiłowany w wojskowości - entuzjazmuje się dla czynów bohaterskich, odważnych, dla walk orężnych, atletyki itp. Nie ustępuje w sporach lecz okazuje silny opór i zaciekłość. Agresywny - nie cofa się przed wystąpieniami wrogiemi, pojedynkami i walką. Zręcznie argumentuje, zawsze gotów do ataku - nie licząc się z niebezpieczeństwem i nie zwracając uwagi na konsekwencje. Człowiek tak urodzony może wywierać wpływ dodatni na ludzkość, inspirując swe otoczenie udzielając mu swej siły moralnej. Potrafi on bowiem połączyć w swych czynach w jedna harmonijną całość praktyczny materializm i mądrość filozoficzna wraz z uduchowieniem. Dzięki temu może niezwykle umiejętnie urabiać opinię społeczną i kierować wystąpieniami publicznymi. Gdy rozwinie się w rozmyślaniach samotnych i osiągnie dojrzałość duchową - może dojść do dużych wpływów na otoczenie, przejawiając wielką potęgę wewnętrzną. Inni ludzie zbierają się dookoła tak urodzonego człowieka - bowiem odgrywa on pośród nich rolę słońca otoczonego planetami. Ma on najczęściej do spełnienia na świecie jakąś misję specjalną o charakterze niezwykłym. I gdy tylko jego sfera pochodzenia i otoczenie nie wywierają nań zbyt silnego wpływu hamującego - nie ominie go powodzenie jako przywódcy innych i zyska uznanie za swe zdolności umysłowe i siłę moralną - a może nawet i fizyczną. Powiedzie ma się w służbie wojskowej, a także w każdej pracy wymagającej odwagi i siły. Co mu grozi. Dzięki zbytniej pewności siebie może się narazić na przewroty losu.

Kto urodził się dnia 30 lipca - Jest dobrym organizatorem i może zająć stanowisko przodujące.
Umiejętnie trzyma się w życiu "złotego środka" i potrafi zachować równowagę, unikając krańcowości. Jest to silny, mądry, odważny człowiek o mocnej woli; szlachetny, wspaniałomyślny - zawsze jest uprzejmy i ujmujący. Ma on w swym charakterze bardzo dużo odwagi, energii i wytrwałości, a dzięki umiejętnemu zastosowaniu tych swoich właściwości - dostaje się w takie sfery życiowe, gdzie może stać się osobą główną, skupiającą na sobie uwagę powszechną. Zwolennik prawdy - gardzi wszystkim co marne i nie lubi wykrętów. Odznacza się swym trafnym sądem - ale nie jest tolerancyjny. Władczy - dąży w życiu do potęgi. To też przeważnie wysuwa się na pierwsze miejsce i zajmuje stanowisko przodujące - dzięki swym wszechstronnym zdolnościom, a głównie - dzięki wielkiej potędze woli, jaka go ożywia. Zawód. Czeka go powodzenie jako organizatora, kierownika przedsiębiorstw, dyrektora, oficera lub doktora. Najlepiej sam czuje się w takim zawodzie, który albo przynosi korzyść innym lub też sprawia im przyjemność i dostarcza rozrywki - a zatem jako artysta, muzyk, organizator zabaw publicznych, przedstawień dramatycznych itp. Młodość jego przeważnie nigdy nie jest tak pomyślną jak życie późniejsze, w którym zbiera rezultaty obfite swych wcześniejszych wysiłków. Jest to człowiek, który urodził się do odgrywania roli wybitnej i może zyskać uznanie ogólne, a może nawet i sławę. Gdy osiągnie wyższy rozwój duchowy - może stać się człowiekiem natchnionym, wzniosłym, pełnym chwały, nie pozbawionym właściwości proroczych. Duch jego przenika wówczas wszechświaty i rządzi duszami ludzkimi.

Kto urodził się dnia 31 lipca - Zręcznie broni swych interesów.
Ożywia go szlachetna ambicja dokonania rzeczy wielkich. Posiada wielką intuicję i nią kieruje się w życiu, nie słuchając wskazówek logiki i nie zważając na zapatrywania swego otoczenia. Prawy, gorliwy - ma niezwykle silne namiętności, lubi zmianę wrażeń i ugania się za sensacją. Charakter jego jest szlachetny, sprawiedliwy, pełen ufności i nadziei. Jest to umysł wyższy - natura uduchowiona lub dążąca do osiągnięcia wyższych stadiów rozwoju. Obdarzonym jest wszechstronnymi zdolnościami - zarówno umysłowymi jak i artystycznymi, dzięki którym może osiągnąć uznanie lub dobre stanowisko. W ogóle w sferze życia umysłowego moje się odznaczyć i osiągnąć wyróżnienie. Przepełnia go ognista siła czynu. Posiada zdolności w kierunku technicznym, a w ogóle powiedzie mu się w każdym zawodzie, który ma związek z ogniem. Trzeba dodać, że jest to człowiek dość skryty i raczej unika wystąpień publicznych. A jednak mimo to jest bardzo popularny, cieszy się sympatią otoczenia, a jego wpływy dają się odczuwać szeroko. Doskonale umie bronić swych interesów. W życiu rodzinnym czekają go przykrości. Jak wychować dziecko tak urodzone? Potrzebuje ono mocnej ręki i odpowiedniego wykształcenia inaczej może popełniać rozmaite wybryki i popaść w nałogi, które ujemnie się odbiją na jego życiu i zdrowiu. Wielka odpowiedzialność ciąży na rodzicach i wychowawcach, którzy mają do czynienia z takim dzieckiem. Nie należy go nigdy oszukiwać lub wprowadzać w błąd - obserwuje ono bowiem bardzo bystro wszystko co się dzieje dookoła niego i odznacza się niezwykle silnym poczuciem sprawiedliwości, a nieszczerość lub niekonsekwencja wychowawcy odbija się zaraz na jego charakterze i wówczas staje się takie dziecko zamknięte w sobie, przygnębione, chytre.