Kto urodził się dnia 1 września - Może okazać zdolności dziennikarskie i literackie.
W jego naturze dużo jest posłuszeństwa i skromności. Odczuwa podświadome dążenie do wszystkiego co czyste, idealną tęsknotę do tego co wzniosłe proporcjonalne, piękne w kształtach. Wynalazczy, zręczny we wszelkich studiach naukowych - odznacza się swym zamiłowaniem do medycyny i chemii. Styl jego jest płynny i jasny, a jego zdolności pisarskie mogą osiągnąć wysoki poziom rozwoju i przynieść mu uznanie ogólne. Zazwyczaj szybko też robi karierę w życiu gdyż mimo swą skromność; wykazuje dużą zręczność w każdej sytuacji życiowej, gdzie można coś zarobić. Bardzo interesuje się higieną i nieraz też skłonny jest do przesady pod względem jej zachowania, sposobów odżywiania, diety i t. p. co potęguje się z wiekiem. Najczęściej jednak sam cierpi na choroby urojone, których symptomatów doszukuje się u siebie starannie. Często też mówi o tych swoich urojeniach chorobowych; a dzięki dużej sile wyobraźni jaką posiada - może nawet zachorować naprawdę. Szuka wówczas pociechy w opowiadaniu wszystkim o swym cierpieniu; staje się bardzo pretensjonalnym i nie zwracającym uwagi na cierpienia innych. Co mu grozi? Straty majątkowe, od których nie będzie się umiał ustrzec. Jego małżeństwo; może okazać się niezbyt pomyślne, a żona może być dość gniewna i nie mająca zbytniej ochoty do zajęć domowych. Trzeba dodać, że takie wskazówki na każdy dzień roku muszą być z natury rzeczy tylko bardzo ogólne, i nie wykluczają bynajmniej poszczególnych wypadków całkiem odrębnych - zależnie od horoskopu i charakteru poszczególnego człowieka. Wady. Jest to charakter dość bierny - - nie przejmuje się zbytnio swemi obowiązkami i nieraz traktuje je tylko -;aby zbyć". Przywiązany do zbytku i użycia - nie lubi się wysilać i zbyt łatwo wybucha gniewem.

Kto urodził się dnia 2 września - Będzie zbierać żniwo, chociaż nie zawsze troszczył się o siew.
Towarzyski, usposobiony wspaniałomyślnie - chociaż nie posiada zbyt silnej woli - jest na ogół pracowity a w życiu dość szczęśliwy. Praktyczny a jednak usposobiony filozoficznie - posiada zdolności konstrukcyjne. Ostrożny, krytyczny, dyplomatyczny, wynalazczy; troszczy się o swe sprawy i umie koło nich chodzić. A jednak mimo całą swą zdolność do interesów nie zawsze orientuje się jednak w ludzkiej chciwości i pożądliwości - i stąd łatwo może zostać oszukanym. Cechuje go wrażliwość niezwykła; i dzięki temu z wiekiem staje się coraz bardziej zamkniętym w sobie, pogrążając się w rozmyślaniach samotnych. Lubi wszystko co niezwykłe, dziwne, niecodzienne. Interesuje się również badaniami przyrodniczymi. Szlachetny, uprzejmy - rozmiłowany jest w podróżach. Okazuje skłonności do oszczędności. Dzięki swej harmonijnej i sympatycznej naturze - przyciąga do siebie zarówno przyjaciół jak i pieniądze. Zdobywanie środków materialnych dość łatwo mu przychodzi; ale nie zawsze potrafi z nich uczynić mądry użytek. Dzięki intrygom kobiecym; może mieć z tego powodu nieraz przykrości. Czego się strzec winien? Niechaj nie poddaje się zbytnio namiętnościom, gdyż z tej strony grozi mu w życiu niebezpieczeństwo. Zawód dlań najlepszy wymagający inteligencji i zdolności analitycznych. Może być dobrym urzędnikiem, kupcem, doktorem, nauczycielem, agronomem a także ł artystą. Czeka go w życiu powodzenie, które osiągnie bez wielkich wysiłków. Będzie zbierać żniwo - - chociaż nie troszczył się o siew.

Kto urodził się dnia 3 września - Jest eleganckim i lubi być wyróżnianym.
Jest to szlachetny, prawy, inteligentny i dowcipny człowiek, chętnie poświęcający czas swoi na studia. Współczuje on ludziom nieszczęśliwym i chętnie spieszy im z pomocą w potrzebie. Dość dumny, zręczny w sposobie wyrażenia się, elegancki w swym kostiumie i sposobie zachowania się; potrafi być uczynnym przyjacielem. Wrażliwy, impulsywny; nieraz interesuje się poważniej sztuką klasyczną. Prędko się decyduje, jest odważny i przedsiębiorczy; chodzi dość szybko i chętnie podróżuje. Umysł jego jest bardzo czynny i wykazuje zainteresowania bardzo wszechstronne. Trzeba stwierdzić, że jest to człowiek pożyteczny. Uprzejmy, obdarzony wyższą inteligencją; patrzy się na wszystko z punktu widzenia użyteczności społecznej. Przy tym wszystkim jego charakter jest giętki, przystosowujący się, i dzięki temu potrafi w życiu zajmować z powodzeniem najrozmaitsze stanowiska. Najczęściej okazuje dużo energii i objawia w czynach mocną wolę. Gdy raz się do czegoś zabierze; rzadko nie doprowadzi do pomyślnego zakończenia. Wady. Lubi być wyróżnianym; ale nie jest znowu zbyt dyskretnym; i nieraz też nie potrafi utrzymać w tajemnicy ani swych własnych sekretów ani też powierzonych mu przez innych. Czego się strzec winien? Namiętności jego są dość silne, a o ile nie zostaną opanowane i zbytnio wybujają; mogą spowodować przykrości życiowe. W miłości może być narażonym na niemiłe przejścia. Mimo wszystko zrobi karierę, będzie się cieszyć ogólnym uznaniem, a nawet mogą spaść na niego różne zaszczyty.

Kto urodził się dnia 4 września - Wywiera duży wpływ na osoby płci odmiennej.
Wystarcza sam sobie. Ufny, zadowolony ze siebie - sam wybiera sobie zawód i staje się kowalem swego szczęścia. Jest to człowiek skryty. Umysł jego bystry i przenikliwy - interesuje się rzeczami tajemniczymi i zagadkowymi. Sumienny, akuratny - chętnie się uczy i pracuje wytrwale, z poświęceniem oddając się swemu zawodowi. W obcowaniu jest naturalny i sympatyczny; jako przyjaciel - wierny i poświęcający się. Pełen nadziei - która nie opuszcza go w ciężkich chwilach; dąży do osiągnięcia wewnętrznej równowagi i filozoficznego samoopanowania. Jego natura - chociaż dość słaba i wrażliwa wywiera duży wpływ na płeć odmienną. Grozi mu też, że może zostać wciągniętym w niebezpieczne przygody miłosne, co może wywołać poważne komplikacje życiowe. Wady. Wywołuje łatwo nieporozumienia, wykazując przytem dużo chytrości i podstępu. Wciąga swe otoczenie w ryzykowne własne projekty. Jest nieszczery, ukrywa swe poglądy istotne i potrafi wyprowadzić innych w pole. Do czego powinien dążyć? Przede wszystkim niechaj się stara sądzić innych według siebie samego, dostrzegając bowiem słomkę w oku bliźniego; nie widzi belki we własnym. Zamiast uwielbiać ludzi bogatych, arystokrację i uganiać się za powierzchownymi zjawiskami materialnego życia - niechaj raczej dąży do tego, aby oddawać hołd prawości, cnocie i rzeczywistej zasłudze. Niechaj się nie wstydzi pracy uczciwej. Kobieta zwłaszcza - urodzona w tym dniu - nie powinna się wstydzić wykonywania prac domowych, braku środków materialnych lub też oszczędności, jakie zmuszoną jest stosować w życiu codziennym. Nie trzeba bowiem zwracać zbytniej uwagi na to, co inni o nas powiedzą, lecz dążyć do tego, aby stać się prawym i szczerym człowiekiem.

Kto urodził się dnia 5 września - Niechaj nie zagłębia się zbytnio w drobiazgach, lecz dąży do ujęcia całości.
Posiada on dużą wyobraźnię, nastrojony romantycznie; posiada usposobienie poetyckie, wysokie ideały i może wznieść się do wyżyn ducha. Jest to gorliwy zwolennik sztuk pięknych; muzyki, poezji, malarstwa. Pożyteczny to człowiek, spokojny, miły, o uprzejmym, ujmującym, szlachetnym charakterze. Nie jest zbyt energiczny; ale mimo to działa na ludzi, a wpływ jego odczuwają wszyscy dookoła. Na otoczenie swe działa bowiem bezpośrednio; swa wewnętrzną harmonią i umiejętnością przekonywania. Chociaż jest dość wynalazczy, metodyczny i krytyczny; brak mu jednak wiary w siebie i zbytnio zgłębia się w drobiazgach. Dowcipny, wesoły; lubi wszelkie rozsądne, przyzwoite rozrywki i chętnie odbywa wycieczki w miłym towarzystwie. Lubi rośliny i ogrodnictwo. Skłonny do sarkazmu nieraz okazuje chytrość. Posiada dobre zdolności organizacyjne, krasomówcze. literackie. Choroby. W młodości nieraz dość słabowity; później staje się znacznie zdrowszym. Jego organizm wykazuje skłonność do nerwowych cierpień kiszek i neurastenii. Staranna dieta ma dla jego organizmu duże znaczenie. Co mu grozi? W pierwszej połowie życia nieraz ma do zwalczenia wiele przeciwności. Później grożą mu straty przez krewnych. Będzie narażonym na intrygi wrogów, którzy jednak nie będą w stanie zaszkodzić mu na stale. Wyjdzie zwycięzcą z walk życiowych. Nieraz się też tak składa, że jego rodzice odnoszą się doń zbyt surowo, może utracić swe dziedzictwo. Uczuciowy, oddany miłości; jest zwolennikiem wszystkiego co piękne, lubi młodzież, piękne kobiety, miłe towarzystwo i potrafi rozweselać swe otoczenie. Lubiany ogólnie; dąży do użycia. Lepiej mu się powiedzie; na stanowisku podrzędnym, aniżeli na naczelnym. Może w życiu zdobyć majątek i używać go w spokoju.

Kto urodził się dnia 6 września - Lepszy jest na stanowisku podwładnego, aniżeli naczelnika.
Jest to człowiek praktyczny, pozbawiony jednak wyobraźni; pracowity i prawy - usposobiony jest dość biernie. Nie dąży do panowania nad innymi i nie pragnie wysuwać się na pierwsze miejsce. Raczej idzie w życiu drogą utorowaną przez innych i nie wykazuje wielkich ambicyj. Dąży on do zdobycia majątku - w czym mu się przeważnie wiedzie; zwłaszcza w zawodach, w których występuje jako podwładny lub też działa w mniejszym albo większym stopniu pod kierunkiem przełożonego lub wyżej stojącego. Może również zajmować pozycję wybitną i mieć podwładnych - ale sam; jako szef - będzie jeszcze przed kimś odpowiedzialny. Czasami ta zależność przyjmuje formy współdziałania. Gdy będzie pozostawionym sam sobie - nie zawsze potrafi być dobrym przełożonym i w jego zarządzeniach dadzą się odczuwać jakieś dysonanse: brak wiary w siebie, pomyłki we wnioskowaniu itp. Najlepiej czuje się wówczas, gdy otrzymuje poradę, pomoc lub kierunek od kogoś innego. W pracy swej gorliwy - potrafi poświęcać się dla innych. Łagodny, uprzejmy, ostrożny, zamknięty w sobie okazuje zainteresowanie wschodem i jego obyczajami. Obrotny - potrafi umiejętnie dostosowywać się do warunków życiowych. Jego zdolności są wszechstronne. Przywiązanym jest do ogniska domowego, ale jego życie rodzinne nierzadko jest dysharmonijne, a nieporozumienia wywołują rozłączenia i rozstania. Własność zdobywa tylko z trudem i powoli i nieraz z powrotem traci. Często zawiera małżeństwo nie z miłości lecz z innych względów. Dzieci zazwyczaj ma niewiele. Często zmienia miejsce pobytu. Co mu grozi? Niebezpieczeństwo skaleczenia i zależności życiowej od innych. Może być wystawionym na niebezpieczeństwo w krótkich podróżach. Pracuje gorliwie - ale jego wysiłki mogą mu osobiście przynieść tylko niewielkie rezultaty.

Kto urodził się dnia 7 września - Odznacza się niezwykłą wrażliwością i zdolnością wyczuwania.
Szlachetny, pełen miłości i poświęcenia się; chętnie spełnia każdą pracę, skoro wie o tym, że przyniesie ona korzyści innym. Czuły, uczuciowy, oddany - ma charakter łagodny, nierzadko bojaźliwy - prawie kobiecy. Jest niezwykle wrażliwy i te swoje zdolności może rozwinąć do poziomu wysokiego. Mimo skłonności do światopoglądu materialistycznego gdy raz wkroczy na drogę rozwoju duchowego - czyni na niej szybkie postępy. Od razu ujmuje podstawy życia duszy i może zostać dobrym nauczycielem filozofii, wykładać o nieśmiertelności duszy lub też być natchnionym lekarzem. Jest zwolennikiem sztuki, poezji i sam przejawia nierzadko w tym kierunku zdolności. Dużo przebywa zagranicą. Bystry obserwator, zręczny wykonawca, dobry rysownik; potrafi nieraz dużo zdziałać w życiu. Poddając się impulsom swej natury - nigdy nie pracuje mechanicznie, nawet gdy działa pod rozkazami innych, przejawiając zawsze pewną oryginalność. Przyjmuje polecenia, lecz wykonuje je wedle własnych projektów. Wesoły, nieostrożny, lubi użycie i zbytek, a jednak wszyscy będą go wyróżniać za jego kobiecą prawie czułość i delikatność. Chętnie bada wszystko i doświadcza, starając się oddzielić plewy od ziarna, a jego zdolność rozróżniania wyraża się bardzo silnie w życiu. Co mu grozi? Gdy nie rozwija się duchowo i jest tylko materialistą wówczas staje się bardzo krytycznym, arbitralnym, egoistycznym. Z powodu zaś swej wielkiej wrażliwości, która może nawet graniczyć z bojaźliwością; może zostać odsuniętym na miejsce drugorzędne w momencie krytycznym i w ten sposób utraci stanowisko, które mu się właściwie należy. Zdrowie jego jest dość dobre, co pozwala mu często na pracę wytrwałą i intensywną. Największym niebezpieczeństwem dla zdrowia jest też przepracowanie się lub zagłębienie w czysto praktyczne sprawy, co może nawet uczynić go sceptycznym i niesympatycznym.

Kto urodził się dnia 8 września - Dąży do celów odległych i gorliwie ugania się za szczęściem.
Będzie mieć dużo przyjaciół, a w jego życiu związki z innymi będą odgrywać dużą rolę i przyniosą mu znaczne korzyści. Nawet nie dążąc do tego specjalnie; będzie łączyć ze sobą we współpracy ludzi, którym to przyniesie pożytek; i wszyscy wyjdą na tym jak najlepiej. Mocno trzyma się swych zasad. Towarzyski, obrotny, o silnych instynktach społecznych; wykazuje wszechstronne zainteresowania umysłowe. Pomimo światopoglądu materialistycznego, jaki stosuje w życiu praktycznym; nie jest pozbawiony wyższych zainteresowań i nieraz wykazuje tendencje metafizyczne, dążąc do tego, aby się uduchowić i zdobyć mądrość prawdziwą. Trzeba jednak zaznaczyć, że wszystkie cechy powyższe odnoszą się do typu wyżej rozwiniętego. Typ nierozwinięty natomiast wykazuje, nadmierną skłonność do krytykowania innych, a jego krytyka zawsze jest obciążająca i hamująca. Człowiek rozwinięty; jasno patrzy naprzód, rozróżniając najdrobniejsze szczegóły w dziele, które ma zostać dokonanym, i doskonale przewiduje wszelkie praktyczne możliwości realizacji. Natomiast typ prymitywny widzi wszędzie tylko trudności nie do przezwyciężenia i błędy; a z lubością dopatruje się ich w projektach i czynach innych ludzi. Rozwinięty; człowiek tak urodzony nigdy nie pragnie pochwał. Nierozwinięty; nigdy ich nie udziela; zawsze mu się coś nie podoba... Wadą jego jest również zbytnia część dla władzy i majątku. Zwraca wielką uwagę na zewnętrzną stronę życia i pragnąłby zawsze robić na ludzi1 jak najlepsze wrażenie. Dzięki temu nieraz udaje, przesadza a nawet robi długi; aby tylko wykazać się w najlepszym świetle. Chętnie bawi się w przepowiadanie tego co będzie, ale ponieważ najczęściej jest materialista a jego intuicja wówczas nie dopisuje; przeto jego przepowiednie się nie spełniają. Lubi polowanie. Jak mówiliśmy; wiedzie mu się w związkach z innymi. Gorliwie dąży do celów odległych i ugania się za szczęściem. Co mu grozi? Czeka go w życiu dużo wysiłków, a jego spekulacje mogą nie zostać uwieńczone powodzeniem.

Kto urodził się dnia 9 września - Mądry, przezorny, myśli o przyszłości, a jego idee są niezwykłe.
Potrafi rozwinąć wielką wytrwałość, przezwyciężyć wszelkie trudności i przeszkody, i dlatego też wychodzi obronną ręką z przewrotów życiowych, a po doznanej klęsce - szybko się podnosi. Wyróżnia się swym darem obserwacji, umiejętnością rozróżniania i analizy zarówno jak i wrodzonymi zdolnościami filozoficznymi. Milczący, zamknięty w sobie, bardzo rozsądny, ostrożny, - stopniowo zdobywa wielką mądrość i dochodzi do majątku. Doskonale umie opowiadać, ma oryginalne, niecodzienne idee i pomysły, okazując zdolności zarówno krasomówcze jak i literackie. Jako pisarz lub literat może wznieść się na wyżyny talentu; również i jako mówca publiczny lub muzyk. Ma wrodzone zdolności do chemii, a okazuje również zamiłowanie do rolnictwa. Ponieważ doskonale orientuje się w sprawach publicznych i wyczuwa pragnienia szerokiej publiczności; może osiągnąć powodzenie jako wydawca lub redaktor czasopism. Wynalazczy, pracowity, czujny, bystry; kieruje się w swym życiu myślą o przeszłości, a jego projekty odznaczają się swą praktycznością. Wady. Umysł jego nieraz jest nieco kłótliwy, nastrojony opozycyjnie. Do czego powinien dążyć? Niechaj nie pobłaża sobie i nie pogrąża się bezczynności, gdyż może się narazić na duże straty. Jest lubianym przez podwładnych, a jego życie najczęściej układa się pomyślnie, zabezpieczone jest przed większymi przykrościami, a horoskopy na przyszłość są dodatnie. W życiu religijnym pragnie wszystko wyjaśnić i analizować myślowo Nie lubi złożonych rytuałów i teologicznych dociekań - zapatrując się na wszystko z punktu widzenia celowości czysto praktycznej i użyteczności.

Kto urodził się dnia 10 września - Zręczny analityk; pragnie być popularnym.
Im więcej będzie rozwijać swe zdolności krytyczne i analityczne; tym większą mądrość zdobędzie. Bowiem jego najważniejsza cechą wewnętrzną jest umiejętność rozróżniania dobrego od złego, pożytecznego od szkodliwego itp. Aktywny we wszystkim co dotyczy interesów, przejmuje się swymi sprawami zawodowemi i potrafi mądrze realizować w życiu swe projekty i zamiary. A jednak mimo całą swą praktyczność życiową - jest to człowiek myślący, chętnie oddający się pracy dla dobra społecznego. Jest bardzo wrażliwy i cechują go silne uczucia sympatii i antypatii. Łagodny, przyjazny, dobry człowiek; życzliwie odnosi się do młodzieży, jest zwolennikiem przyrody i życia wiejskiego, zbliżonego do natury. Życzliwy, troskliwy, otacza chętnie opieką słabszych i potrzebujących pomocy. Przywiązany jest do rodziny. Mimo swą wierność i poświecenie się dla przyjaciół rzadko im się zwierza. Jego zdolności umysłowe są wybitne; lubi studia poważne i rozmyślania samotne. W związku z ziemią i jej produktami może osiągnąć powodzenie: w rolnictwie, leśnictwie, ogrodnictwie lub górnictwie. Do czego powinien dążyć? Niechaj unika zbytniego zamykania się w sobie i niezdecydowania, gdyż inaczej stanie się oziębłym i niesympatycznym a jednocześnie może okazywać zbytnią chwiejność i wahanie się. Pragnie być popularnym i dąży do tego, hołdując ogólnie przyjętym poglądom. Mimo to jednak właśnie z powodu szerszej publiczności może być narażonym na przykrości. Grozi mu rozłączenie z towarzyszami lub osobami kochanymi. Organizm jego jest dość mocny, ale wyróżnią się swą niezwykłą wrażliwością kiszek; pewne potrawy, które inni mogą spożywać bezkarnie mogą się okazać dlań szkodliwe. Zwłaszcza należy zachować ostrożność w stosunku do potraw ostrych korzeni, pieprzu, octu etc., a także i unikać lekarstw o silnym działaniu chemicznym. Życie człowieka dziś urodzonego bywa najczęściej długie i pomyślne, a w wieku późniejszym korzysta z pomyślnych rezultatów swej pracy wytrwałej i zbiera owoce swej przewidującej ostrożności.

Kto urodził się dnia 11 września - Chociaż nieraz jest trochę szorstki; można na nim polegać.
Czynny, wspaniałomyślny, w dużym stopniu interesuje się sprawami innych ludzi, interesami przyjaciół, a zwłaszcza ich przygodami miłosnymi; chętnie pośredniczy w zawieraniu związków lub w ich zrywaniu. Potrafi poświęcić się dla swego otoczenia i pracować gorliwie dla dobra innych, a w razie potrzeby otacza ich opieką i służy pomocą. Starannie strzeże swych tajemnic, a również troskliwie czuwa nad tajemnicami swych przyjaciół. Zdolny i zręczny jest we wszelkich swoich poczynaniach: doskonale układa plany i obmyśla swe projekty. Może zostać dobrym uczonym, zdolnym muzykiem. Porządny, metodyczny, interesuje się medycyną i może zostać dobrym doktorem lub magnetyzerem. Umysł jego jest bystry, przenikliwy, przedsiębiorczy, a w studiach naukowych może okazać dużą wytrwałość. Wady. Chociaż jego zachowanie się jest najczęściej proste i naturalne, bywa również dość szorstki. Charakter bowiem posiada nieco fantastyczny, usposobiony jest krytycznie i bywa cierpki, wykazując nieraz brak delikatności. Mimo to jednak odznacza się swą ścisłością i jest człowiekiem prawym, za co zyskuje uznanie otoczenia. Można na nim polegać. Lubi sport i życie wiejskie; rolnictwo, ogrodnictwo, hodowlę zwierząt i roślin. Pragnie zachować swa niezależność życiową, ale trudno, przychodzi mu ją zdobyć. Jest pracowity, jego wysiłki przyniosą rezultaty pomyślne, ale trzeba dodać, że lepszym jest podwładnym, aniżeli kierownikiem. Kobieta urodzona dnia tego ubiera się starannie i chętnie przoduje innym w modzie. Uczuciowa, chętnie poświęcająca się dla rodziny; okazuje jednakże dużo ambicyj towarzyskich i jest zwolenniczką arystokracji. Ma ona jak najlepsze intencje i dąży do celów wysokich, ale łatwo ulega zniechęceniu. Najlepsze związki tworzy z osobami urodzonymi od d. 22 grudnia do 21 stycznia i od d. 20 kwietnia do d. 21 maja.

Kto urodził się dnia 12 września - Powiedzie mu się w handlu i współdziałaniu z innymi.
Czujny, bystry, zawsze stoi na straży swych interesów i gotów jest do obrony przed atakami wrogów. Nie obawia się jednak innych ludzi, żyjąc stale w głębokim przekonaniu o swej wyższości nad innymi i w pełnym poczuciu własnej siły. Nie unika oponentów, lecz czeka cierpliwie na ich ataki, a nieraz sam je nawet prowokuje. Pierwszy nie wkracza na pole walki, ale ostatni z niego schodzi. Mądry to człowiek, wyróżniający się swą wyższością umysłową nad innymi. Usposobiony krytycznie, zamiłowany jest we wszelkich studiach. Lubi lekturę wszelkiego rodzaju i jest składnica wiadomości. Poważny, zastanawiający się jest zdolnym myślicielem. Jest przy tym niezwykle wrażliwy i czuły na swe otoczenie. Odznacza się wytrwałością; we wszystkich swych czynach jest bardzo gruntowny i może się w życiu wznieść wysoko, dzięki własnym swym zasługom. Ma zdolności handlowe, a w tym, co odnosi się do rachunków i matematyki okazuje dużo intuicji. Organizm jego jest wrażliwy. Wie on o tym i nieraz wykazuje przesadną troskę w sprawach diety, czystości pokarmów i sposobu ich przygotowania. Najbardziej wrażliwą częścią organizmu okazują się nieraz kiszki. Zdrowie jego jest dość dobre, co pozwala mu pracować wytrwale i usilnie. Wady. Niepotrzebnie miesza się w sprawy innych ludzi, powodując nieporozumienia i rozdźwięk. Łatwo przeciwstawia się innym i wywołuje opozycje. Wszystko to może wywołać znaczne zamieszanie, które może mu zaszkodzić w karierze. Co mu grozi? Może być narażony na walkę z tajnymi wrogami. A jego predyspozycja do wywoływania nieporozumień lub też wszczynania sporów występuje specjalnie w związku z zagranicą lub cudzoziemcami. Najczęściej nie robi wielkiej kariery.

Kto urodził się dnia 13 września - Wyróżnia się swymi zdolnościami dyplomatycznymi i potrafi być dobrym pośrednikiem.
Nie jest to bynajmniej człowiek popadający w krańcowość, lecz przeważnie zrównoważony, o głowie jasnej i otwartej. Spokojnie, bez ostentacji zabiera się do dzieła i nie okazuje żadnej pretensjonalności. Nie odznacza się specjalną ambicją i nie ugania się za sławą lub uznaniem, ale postępuje w sposób naturalny. W miarę nadarzających się okazyj życiowych - w sposób jak najprostszy zabiera się do czynu. Jego natura jest bardzo wrażliwa i czuła, co odnosi się zarówno do ciała, jak i duszy. Wewnętrznie skłonny jest do czystości, a mimo to w życiu ma wiele do czynienia z najróżnorodniejszymi pokusami. Dzieje się to poczęści dzięki życiu, jakie zmuszony jest prowadzić - w związku z jego interesami i przedsięwzięciami. Ma on doskonałe pomysły i zręcznie potrafi je wcielać w czyn. Dobry mówca - potrafi również zręcznie wyrażać swe myśli piórem. Zdolny pośrednik zazwyczaj ma stosunki w sferach najwyższych. Potrafi umiejętnie prowadzić rokowania i pertraktacje, odznaczając się przy tym swymi zdolnościami dyplomatycznymi. Lubi ostentację i wspaniałe występy. Troszczy się wielce o kwestie materialne. Naprzód oblicza koszta każdej sprawy, jest przewidujący i dąży do tego, aby każde przedsięwzięcie opłacało mu się jak najlepiej. Pragnąłby zdobyć bogactwo jak najprostszymi środkami - nie wysilając się zbytnio. Przywiązany do pieniędzy, nierzadko jest zamożny, a zdobycie majątku przychodzi mu istotnie dość łatwo. Jego transakcje finansowe uwieńczy powodzenie, a spekulacje najczęściej bywają udatne. Trzeba dodać, że dzięki jego wrażliwości otoczenie wywiera nań silny wpływ, a krewni zazwyczaj dążą do tego, aby go opanować.

Kto urodził się dnia 14 września - Bystry, przenikliwy, zgłębia tajniki przyrody.
Mniej ma skłonności do prowadzenia życia aktywnego a raczej wykazuje tendencję do zamknięcia się w sobie, spokojnych rozmyślań, badań i studiów. Pragnie on nieraz być założycielem jakiejś nowej filozofii i chciałby stanowić epokę w życiu społeczeństwa. Istotnie udaje mu się zaciekawić swe otoczenie i dzięki swym zdolnościom nieraz cieszy się uznaniem i zbiera aplauzy publiczne. Inni ludzie chętnie patrzą nań jako na swego kierownika; dopomagającego im w rozwoju umysłowym lub duchowym. Jego zdolności analityczne są wybitne. Bada każdą rzecz jak najstaranniej, klasyfikuje, wyodrębnia, szereguje w systemy i od razu dostrzega jej potencjonalną wartość. Mózg jego pracuje równie sprawnie jak i ręce, wykazując wielką akuratność w najdrobniejszych szczegółach. Zdolny do wzruszeń jest wiernym przyjacielem. O swe dzieci troszczy się niezwykle i potrafi być jak najlepszym ojcem lub matką. Doskonale opowiada różne historie i może zostać zdolnym powieściopisarzem. Ma w sobie dużo spokojnej siły - poddany jest jednak zakusom zmysłowości. Wady. Zamiłowany w użyciu, zmysłowy; wrażliwy jest na pochlebstwo. Dzięki jego próżności; łatwo przychodzi pochlebcom sprowadzić go na bezdroża, gdzie czyha nań niebezpieczeństwo upadku. Podlega bowiem różnym złudzeniom i łatwo jest go w błąd wprowadzić. Drażliwy, gniewny, dysharmonijny, zmysłowy - wywołuje nierzadko zamieszanie. W miłości może być narażonym na niezgodę, przykrości a nawet może mu grozić w związku z osobami płci odmiennej większe niebezpieczeństwo. Do czego powinien dążyć? Przede wszystkim do opanowania swych zmysłowych instynktów. O ile bowiem nie potrafi rozwinąć w sobie siły moralnej i nie uda mu się zapanować nad swymi namiętnościami; może zostać narażony na przykrości życiowe a jego dobra sława może przy tym ucierpieć. To samo odnosi się również i do kobiety urodzonej dzisiaj oraz jej stosunku do mężczyzn.

Kto urodził się dnia 15 września - Impulsywny, entuzjastyczny, chętnie pracuje dla dobra społeczeństwa.
Usposobienie jego jest dość zmienne i fantastyczne. Interesuje się nowymi doświadczeniami, wszystkim co romantyczne, niezwykłe, a nawet niebezpieczne. Bardzo wrażliwy czuje przyciągania do wszystkiego co nowe i sensacyjne. Impulsywny, entuzjastyczny nie jest pozbawionym wyobraźni, ale nie potrafi ustrzec się od złudzeń. Żyje w jakby w swoim własnym świecie i nieraz nie liczy się. ze współczesnymi poglądami lub wymaganiami otoczenia. Myśli nieraz o przyszłości i to dość dalekiej - dzięki czemu współczesne pokolenie nie zawsze go jest w stanie zrozumieć i ocenić należycie. Zwolennik podróży zagranicznych, lubi sporty wodne, żeglugę, marynarkę i podróże morskie. Dzięki nim może nawet zyskać uznanie i zdobyć majątek. Posiada dużo zdrowego rozsądku i jasno widzi swą drogę w życiu dzięki czemu może zostać dobrym kierownikiem rozmaitych przedsiębiorstw, pracować dla dobra społeczeństwa i przejmować na siebie odpowiedzialność za pracę uciążliwą, związaną z szerokimi przedsięwzięciami i znacznymi dziełami. Ale trzeba dodać, że najczęściej za swą uciążliwą pracę otrzymuje tylko niewielką nagrodę. Zazwyczaj wierzy w medycynę i nieraz wydaje mu się że cierpi na jakieś całkiem specjalne dolegliwości i choroby, których symptomy troskliwie obserwuje na samym sobie. W końcu jednak najczęściej okazuje się, że jego choroby polegały na urojeniu. Gdy raz sobie wybierze doktora; już go się trzyma stale, zmieniając tylko swe choroby - ale nie lekarza. Do czego powinien dążyć? Gdy przezwyciężył nareszcie swój materializm; do którego okazuje wielkie skłonności; a także przywiązanie do pieniędzy i użycia - wówczas może zdziałać dużo dobrego na świecie. Wówczas jego niezwykłe zdolności krytyczne i analityczne które czynią go nieraz dość niemiłym dla innych; w połączeniu z uczuciem - mogą go wznieć na wyżyny rozwoju psychicznego. Gdy się rozwinie moralnie chętnie śpieszy do niesienia pomocy innym, staje się natchnionym pracownikiem dla dobra ludzkości, a przykładem swym pociąga innych za sobą.

Kto urodził się dnia 16 września - Zamknięty w sobie; niezbyt jest towarzyskim.
Umie wydawać rozkazy i chętnie popędza innych do roboty; ale sam nie ma ochoty zbytnio się wysilać i z tego powodu nieraz tworzy sobie wrogów pośród swego otoczenia. I pod względem otoczenia zarówno jak i pod względem ludzi z jakimi współpracuje - czeka go w życiu dużo zmian. Ciągle zawiera nowe przyjaźnie i tworzy nowe związki. Niezwykle zręczny w interesach, uzdolniony do handlu; zawsze gotów do nowych poczynań i ryzykownych przedsięwzięć. Nieustannie szykuje się do wykorzystania nadarzających się sytuacyj życiowych; jakie dlań mogłyby się okazać pożyteczne towarzysko lub finansowo. Zawsze pragnie poprawić swój stan majątkowy zarówno jak i sytuację życiową. Dość skromny, stały, opanowany; niezbyt towarzyski; usposobiony jest często mizantropijnie. Wymowny, zręczny, posiada zamiłowania artystyczne i jest zwolennikiem muzyki. Potrafi być wiernym przyjacielem i przyjaciół swych traktuje bardzo dobrze. Przygód miłosnych przeżywa w życiu zazwyczaj niewiele; i nie są one zbyt szczęśliwe. Pociesza się wówczas gorliwą pracą i nieraz usuwa się od towarzystwa ludzi. Dzieci zazwyczaj ma niewiele; lecz jest do nich przywiązany i troszczy się o ich dobro. Wyróżnia się swym wewnętrznym poczuciem czystości, co sprawia, że odczuwa odrazę do wszystkiego, co prostackie, niskie, rozpustne. Sam jest najczęściej przyczyną swych chorób i sam również pragnie się z nich wykurować. Co mu grozi? Że w życiu będzie skrępowany przez niezależne od niego okoliczności, których nie uda mu się przezwyciężyć. Nie zawsze też orientuje się w sytuacji, a dość łatwo jest wyprowadzić go w pole. Jego mylne poglądy przyczyniają mu również dużo kłopotów. Grozi mu również że będzie musiał rozstać się ze swymi bliskimi lub krewnymi albo też będzie zmuszony porzucić swą ojczyznę.

Kto urodził się dnia 17 września - Jest nastrojonym opozycyjnie i trudno jest go zadowolić.
Zamiłowany w wojskowości; toruje sobie najchętniej w życiu drogę przy użyciu siły, co mu się w końcu udaje, dzięki jego energii i zdolnościom wykonawczym. Nastrojony opozycyjnie i nieustępliwie - usposobionym jest napastniczo. To też nierzadko wprowadza rozdwojenie i nieporozumienia między swe otoczenie lub znajomych; wywołując pośród nich zamieszanie. Zamknięty w sobie - wrażliwy, jest i nerwowy - trudno go zadowolić. Dziwny to człowiek; a wnętrze jego prawdziwe zostaje najczęściej nieznane innym ludziom... A jednak wywiera na nich wpływ przyciągający i jest otoczonym przez innych. Wyrachowany - wszystko rozważa naprzód jak najstaranniej i rzadko tylko działa pod wpływem impulsu. Piękno fizyczne i zmysłowe robi nań duże wrażenie, gdyż jest kochliwy i subtelny. Wrażliwy na sztukę nie jest pozbawionym natchnień duchowych. Wady polegają na chęci opanowania innych, mieszaniu się do cudzych spraw i nieuzasadnionym najczęściej krytykowaniu wad i pomyłek otoczenia. Odczuwa on wielki szacunek dla osób dobrze sytuowanych, zamożnych i wysoko postawionych, przy czym nierzadko przejawia fałszywą dumę i niezdrowe ambicje. Jest to czciciel pieniędzy dla samych pieniędzy - nie liczący się z przyjemnościami lub komfortem, jaki za nie można osiągnąć. Są to wszystko charakterystyczne cechy typu nierozwiniętego, który narzeka na ograniczające go warunki życiowe, nie chce spełniać swych obowiązków i obwinia wszystkich dookoła o swe niepowodzenia. Pragnąłby on osiągnąć powodzenie praktyczne, a gdy mu się nie udaje; staje się niecierpliwym, podrażnionym, niezadowolonym. Typ rozwinięty - natomiast łatwo przezwycięża trudności życiowe i zdobywa powodzenie. Dość agresywny; osiągnie zwycięstwo nad swymi wrogami -wpływowymi i licznymi. Może nawet uzyskać sławę ale dzięki swej wojowniczej naturze - rozminąć się ze szczęściem w życiu.

Kto urodził się dnia 18 września - Skupia dookoła siebie licznych przyjaciół.
Jest towarzyski i liczne więzy sympatii łączą go z otoczeniem; jest ogólnie lubianym. Sympatyczny, przyjazny, serdeczny - przyciąga do siebie licznych i wiernych przyjaciół obojga płci, którzy się przyczynią do jego powodzenia. Jest to człowiek zdolny i wykształcony, głęboki w swych myślach a nierzadko subtelny w słowach, bardzo żywo interesujący się sztuką. Posiada zdolności syntetyczne. Zawód. Powodzenie może osiągnąć jako agent, pośrednik, kupiec, handlowiec, chemik, fotograf - w ogóle we wszystkich zawodach kupieckich i mających związek z interesami. Powiedzie mu się również i w pracy umysłowej nauczaniu, dziennikarstwie, literaturze. Nie jest jego rzeczą komenderowanie innymi i gdy próbuje wydawać rozkazy we własnym imieniu lub też rządzić autorytatywnie -wywołuje sprzeciwy. Natomiast inni ludzie chętnie z nim współdziałają na równych prawach i przyjmują jego przysługi. Jest to bowiem człowiek bystry, który od razu orientuje się w tym, co powinno zostać dokonane. Wady. Nie jest wolnym od słabości mieszania się w sprawy innych ludzi, a w swych poglądach często się różni z otoczeniem. Co mu grozi? Chociaż może uzyskać stanowisko wybitne - nie będzie się mógł jednak na niem długo utrzymać. Grozi mu również niebezpieczeństwo w podróżach, a jego spekulacje mogą mu się nie powieść. Choroby związane z dzisiejszymi urodzinami - to niedomaganie kiszek lub wnętrzności w ogóle. Szczęście rodzinne czeka go w wieku późniejszym. Kobieta tak urodzona - jest uczciwa, szlachetna, bardzo inteligentna i przezorna, przewidująca, zamknięta w sobie. Lubi spełniać dobre uczynki i wstawiać się za kimś, a chociaż jest nieco dumna - z chęcią poświęca się dla innych. Gniew jej szybko przemija i bynajmniej nie jest groźnym.

Kto urodził się dnia 19 września - Jest człowiekiem poważnym, wyróżniającym się swoim patriotyzmem
Otwarty, prawy - życzliwie od nosi się do innych. Jest przy tym dość ambitny i bystry; a do interesów okazuje duża intuicję i szczęście mu w nich sprzyja. Usposobionym jest społecznie i altruistycznie; pragnąłby służyć swemu krajowi i ludzkości. Jego pracowitość, zręczność w sprawach praktycznych, doskonała orientacja w sytuacjach życiowych i zdolności krytyczne; zwracają nań uwagę otoczenia. Pracuje najlepiej w samotności; w swym gabinecie lub pracowni; chociaż bowiem chętnie krytykuje innych; sam nie lubi gdy mu zwracają uwagę; chyba że są to wskazówki czysto praktyczne. Wadą jego jest pewna lekkomyślność, którą okazuje gdy nie jest dostatecznie rozwinięty. Wówczas i jego usposobienie jest też nierówne, a zachowanie dość niezręczne; co może go narazić na straty. Z powodu swej zbytniej bierności; może stać się ofiara ludzi bardziej aktywnych i przebiegłych. Do czego powinien dążyć? Aby przez samoanalizę i solidne podstawy wykształcenia uniknąć powierzchowności. Na ogół jednak, trzeba stwierdzić, że jest człowiek dość szczęśliwy, urodzony w warunkach pomyślnych. Jego życie rodzinne dobrze się zapowiada. Dla swego zdrowia potrzebuje harmonijnego otoczenia i systematyczności w przyzwyczajeniach i porządku dookoła siebie. Gdy zaś znajduje się w otoczeniu antypatycznym, jest podrażniony lub rozgniewany - wówczas jego stany nerwowe odbijają się na trawieniu i powodują zaburzenia. Kobieta dziś urodzona okazuje zręczność do robótek ręcznych, dobry smak i poczucie artystyczne. Jak wychować dziecko dziś urodzone? Uwagę jego należy nieustannie kierować na jasne i dobre strony życia i wskazywać mu na zalety innych ludzi, rozwijając podziw dla wszystkiego co piękne, dobre i czyste. Niechaj uczy się od dzieciństwa doszukiwać zalet w każdej rzeczy, bowiem jego zdolności krytyczne są bardzo silnie rozwinięte i łatwo może wpaść w nałóg sądzenia wszystkiego ujemnie.

Kto urodził się dnia 20 września - Chociaż usposobiony jest egoistycznie; łatwo przejmuje się ideałami.
Jego sympatie i zainteresowania koncentrują się najwięcej na własnej osobie - co, naturalnie, może łatwo się przerodzić w egoizm. Niezwykle krytycznie usposobiony, obdarzony dużymi zdolnościami analitycznymi, jest bardzo praktyczny. Przez zwątpienie i krytycyzm dojdzie do prawdy. Staranny, troskliwy, kierowany przez swój doskonały intelekt; potrafi on oddzielić dobre od złego i przyswoić sobie na stałe. Zamknięty w sobie rzadko okazuje swe wnętrze prawdziwe. Wszechstronnie uzdolniony, pracowity - lubi rozmowy poważne i ma skłonności do przejmowania się wysokimi ideałami. Poważny, interesujący się nauką - potrafi mimo to być towarzyski i przyjacielski. Zazwyczaj też w życiu otaczają go przyjaciele i liczna rodzina. Wady. Gdy jest nierozwinięty - wówczas jego horyzonty umysłowe są ograniczone kręgiem obowiązków codziennych, a wykazuje przy tym zbytnią skłonność do koncentrowania się na szczegółach - zapominając o całości. Wobec tego zatraca łatwo orientację i zdolność przystosowywania się do nowych możliwości. Swym nieustannym krytykowaniem może wywrzeć wpływ ujemny na swe otoczenie, tłumiąc w niem przedsiębiorczość i wszelki entuzjazm. Powinien dążyć do rozwinięcia w sobie uczucia życzliwości i sympatii, zarówno do krewnych, jak i do obcych ludzi, przez co uniknie zbytniej mechanizacji. Dążąc zaś zawsze do ujęcia linii zasadniczych i najogólniejszych - uniknie zbytniej drobiazgowości i zatracania się w szczegółach. Jego styl, chociaż jasny i ścisły - nieraz jest zbyt formalnym. Jasne i precyzyjne wyrażanie swych myśli sprawia mu dużą przyjemność. Nie jest zbyt wytrwałym - ale dąży do zachowania swego organizmu w czystości i starannie wybiera sobie pożywienie. Dzięki wrodzonym zaletom charakteru i położonym zasługom; powiedzie mu się w życiu.

Kto urodził się dnia 21 września - Ma umyśl ruchliwy; niechaj strzeże się przesady.
Intelekt jego jest bystry i przenikliwy, dzięki czemu staje się mało sympatycznym dla innych; jest bowiem nastrojonym sceptycznie i krytycznie do wszystkiego, co nie podlega doświadczeniu zmysłów, logice myślowej i nie może być ugruntowane naukowo. Z tego też powodu nieraz popada w cynizm. Bardzo ruchliwy umysłowo, metodyczny - raz jest zbyt ścisły i drobiazgowy - to znowu "robi słonia z muchy", gdyż chętnie przesadza. Gdy zaś jeszcze nie jest dostatecznie rozwinięty umysłowo - może stać się egoistą lub bigotem, niesympatycznym dla innych. Jest nadmiernie wrażliwym i z tego powodu może ucierpieć w życiu. Natura jego jest w gruncie rzeczy dobra - nieraz tylko zbyt jest biernym w stosunku do życia. W zachowaniu się swym jest dość niepewnym - a mimo to potrafi być uprzejmym. Bystry i przenikliwy niezbyt jest towarzyskim i woli żyć samotnie. Obdarzony niezwykła wyobraźnią - uzdolnionym jest do pracy twórczej. Jest dość religijnym, lubi obrzędy i ceremonie. Może też zrobić karierę jako duchowny, a jego czyny są wówczas pożyteczne dla społeczeństwa. Okazuje dość dużo nadziei i ufności. Chociaż poddanym jest zmysłowości dość silnie; potrafi również rozwinąć dużą siłę woli i opanować się. Wszystko co piękne - czy to w życiu czy w sztuce; wywiera nań duże wrażenie. Jest to zwolennik sztuki, muzyki, pięknego otoczenia. Zamiłowany w spokoju, harmonii sprawiedliwości - bardzo jest wrażliwy na otoczenie i osoby z którymi współdziała w życiu. Najmniejszą niesprawiedliwość odczuwa bardzo silnie, czy to w stosunku do siebie samego, czyż też w stosunku do innych. Dzięki swej niezwykłej intuicji, nieraz nie może podać logicznych powodów i wytłumaczyć swych czynów. Prawdę powiedziawszy - nie lubi dawać wyjaśnień co do swego sposobu postępowania.

Kto urodził się dnia 22 września - Przez zwątpienie i sceptycyzm dojdzie do prawdy.
Obserwuje bacznie życie zewnętrzne i wyprowadza z obserwowanych faktów umiejętnie swe wnioski. W światopoglądzie swym jest materialistycznym. Nie wątpi w istnienie ducha - ale nie ma czasu na rozmyślania o rzeczach niewidzialnych. Pragnąłby bowiem wszystko dostosować do zwykłego, codziennego, przeciętnego życia. Potrafi się opanować spokojny, staranny, ostrożny, przewidujący - a jednocześnie bardzo czynny, zręczny, wynalazczy, pełen taktu - nie rozprasza się, lecz całą swą uwagę skupia na cele zasadnicze. Doskonały to człowiek do wszelkich interesów, bardzo dzielny w życiu praktycznym. Metodyczny, pilny, inteligentny; posiada niezwykle silnie rozwinięte zdolności rozróżniania, rozpoznawcze i analityczne. Okazuje dużo dumy i ambicji - a dzięki swej zręczności i pracowitości może dokonać czynów wybitnych, przyczem kieruje się w życiu głównie swym własnym zdaniem. Lubi władzę i autorytet - chętnie przewodzi nad innymi - lecz sam natomiast niewielka ma ochotę odbierać rozkazy. Zawód dlań najlepszy związany z pracą umysłową, występami publicznymi - pozwalający na stykanie się z szerokimi warstwami społeczeństwa. Sztuka, scena, muzyka zarówno jak i sadownictwo i handel - to linie, po których najczęściej rozwija się aktywność zawodowa osób urodzonych dzisiaj. Tak rodzą się również i wynalazcy. Jak wychować dziecko tak urodzone? Dziecko takie wyróżnia się swymi zdolnościami umysłowymi i zaciekawieniem, jakie odczuwa wobec życia. Powinno je się kształcić starannie, a dla wypoczynku; uczyć muzyki jako harmonijnej rozrywki. Powinno mieć dla obserwacji rozwijające się rośliny, aby zaznajamiało się z życiem przyrody. Może stopniowo rozwinąć dużo dobrego smaku i elegancji i być radością całej rodziny. Skóra jego jest bardzo wrażliwa i delikatna, na co należy zwracać uwagę przy kąpielach. Nie należy mu dawać lekarstw o silnym działaniu chemicznym. Czysty pokarm, czyste powietrze; trochę gimnastyki i głębokie oddychanie; to najlepsze dlań lekarstwa.

Kto urodził się dnia 23 września - Jest człowiekiem ekscentrycznym, poszukującym rozwiązania tajemnic życia.
Uzdolniony wszechstronnie, okazuje zamiłowanie do lektury, pracy naukowej, medycyny i literatury. Chętnie zbiera książki. Niezwykle zdolny analityk; broni prawdy zdecydowanie i nigdy jej nie odstępuje. Nierzadko interesuje się filozofią, metafizyką, okultyzmem i wykazuje tendencje do rozwoju duchowego. Usposobiony filozoficznie; chętnie pogrąża się w rozmyślaniach samotnych, wykazując pewną tendencje do melancholii. Umysł jego jest ekscentryczny; jest to bowiem poszukiwacz rzeczy ukrytych, zwolennik studiów niezwykłych, pragnący zgłębić tajniki bytu. Zagłębiony w myślach poważnych, nierzadko zamyka się w sobie i odsuwa od życia. Bardzo ostro odczuwa wszelkie rozczarowania. Brak mu ufności i zdecydowania; niedostatecznie wierzy w siebie. Urodziny dają dwa typy: dodatni i ujemny. Albo jest to człowiek sprawiedliwy i bezpartyjny, wyróżniający się swymi wysokimi ideałami i głębokością umysłu; albo też jednostka chwiejna, niegodna zaufania, niecierpliwa, nieostrożna, dokuczająca wszystkim nieustannie krytykowaniem. Do czego powinien dążyć? Do osiągnięcia przede wszystkim jak najwyższego rozwoju moralnego. Niechaj nie trzyma się płytkiego materializmu i niechaj zastanowi się nad tym, że wszystko w życiu doczesnem jest przemijającym. Małżeństwo nierzadko związane z przykrościami. Zawód. Powodzenie czeka go w zawodach związanych z ziemią, rolnictwem, kopaniami i w zawodzie takim może dojść do majątku, o ile przezwycięży swą nieostrożność w sprawach finansowych. Może się też zdarzyć, że jego podwładni przysporzą mu dużych przykrości; natomiast w innych wypadkach odniesie przez nich korzyści materialne. Kobiecie; urodziny te mogą przynieść przykrości uczuciowe i niezbyt pomyślne małżeństwo. Kto urodził się dzisiaj; winien troszczyć się o stan swych nerwów i unikać przepracowania, gdyż inaczej może popaść w stanu rozstroju i chaosu.

Kto urodził się dnia 24 września - Odważny, niezależny; idzie swą wiosną drogą w życiu.
Jest to umysł postępowy, uzdolniony wybitnie, wyróżniający się swymi zdolnościami twórczymi w zakresie sztuki. Jego indywidualność duchowa dąży do tego, aby się w życiu silnie wyrażać. Dzięki temu może zostać jednostką wybitna. Ceni sobie wielce własna wolność i niepodległość. Niezbyt jest też skłonnym do zawierania małżeństwa; nie raz jest zwolennikiem samotności. Jego trafność obserwacyj jest zadziwiająca, a sąd o rzeczy zdrowy i jasny. Dążąc zawsze do przejawiania samodzielności; potrafi umiejętnie wykorzystać własne zdolności i talenty. Przekonany najmocniej o swym powodzeniu, łatwo poddaje się entuzjazmowi, staje się nieuważnym lub niezastanawiającym się nad swymi słowami i czynami. Trzeba dodać, że człowiek ten ma usposobienie marsowe i często nie wykazuje zbytnich zamiłowań pokojowych. Jest bowiem odważny, wojowniczy, nie waha się atakować swych wrogów i zawsze gotów jest do wszczęcia zwady lub narażenia się na niebezpieczeństwo. To też najczęściej droga swą w życiu toruje sobie bezwzględnie, nie licząc się z uczuciami i poglądami innych ludzi. Mimo wszystko; jest to człowiek prawy i skrupulatnie uczciwy w swych poczynaniach. A przy tym jego natura jest bardzo wrażliwa; dzięki tym kontrastom charakteru; nie zawsze udaje mu się osiągnąć wewnętrzną równowagę i wobec tego jego usposobienie niezbyt jest szczęśliwe. Mogą się na to zresztą składać w dużym stopniu i niesprzyjające warunki otoczenia. Co mu grozi? że dzięki swemu nazbyt impetycznemu usposobieniu może wywoływać nieporozumienia, narazić się na niesławę, a w kłótni może nawet kogoś skaleczyć. Do czego powinien dążyć? Do opanowania się i starannego kontrolowania swych czynów, a wówczas może uniknie pewnej fatalności, która ściga w życiu jego poczynania.

Kto urodził się dnia 25 września - Jest dobrym obserwatorem, a jego intelekt jest wysokiego gatunku.
Dąży do rozwoju umysłowego i uszlachetnienia swych uczuć. Jego zdolności umysłowe zarówno, jak intuicyjne są zrównoważone. Ideałem do którego dążyć winien jego rozwój wewnętrzny będzie doskonała harmonia i równowaga uczuć i myśli. Usposobienie jego jest szlachetne, przyjazne, uprzejme, ale również ambitne. Ludzki, chętny do pomocy, interesuje się wyższymi celami życia i z tego powodu niezbyt jest towarzyski. Doskonały z niego obserwator, obdarzony niezwykła intuicją, którą potrafi bardzo umiejętnie zastosowywać w życiu. Jego wybitne zdolności umysłowe pozwalają mu na studiowanie najbardziej trudnych nauk i odkrywanie praw rządzących przyrodą. Wierny i prawy, posiada dużo wrodzonego poczucia religijnego; może zostać dobrym kapłanem. Gdy rozwinie się moralnie; staje się natchnionym, pełnym wzniosłych uczuć i myśli. Najczęściej jednakże chowa je dla siebie i nie ma ochoty dzielić się swym życiem psychicznym z innymi lub też wystawiać je na publiczna krytykę. Smak jego jest bardzo subtelny. Nierzadko jest dowcipnym. Dzięki swym czynom pożytecznym dla ogółu może osiągnąć pewną popularność. Wady. Chociaż jest uprzejmy i przyjazny - usposobienie jego nieraz staje się melancholijne, skłonne do przesady - zwłaszcza we wszystkim, co dotyczy religii. Myśli jego często zostają opanowane przez uczucia. Nieraz też wykazuje w życiu zbyt mało siły i aktywności; brak mu impulsu. Czując zaś swa słabość - staje się zbytnio pasywnym. W sprawach pieniężnych dość jest beztroski - interesy bowiem handlowe i finansowe nie wywierają nań wpływu przyciągającego. W ogóle nie można o nim powiedzieć, aby był zbytnio systematycznym lub porządnym - wiele rzeczy bowiem odkłada lub zapomina.

Kto urodził się dnia 26 września - Jest człowiekiem uprzejmym, lubianym ogólnie.
Zachowanie się jego jest miłe i przyjazne, dzięki czemu budzi sympatię otoczenia, które odnosi się do niego z ufnością. Towarzyski, chętny do pomocy; jest dobrym mówcą. Przedsiębierze dalekie podróże; najczęściej uwieńczone pomyślnymi rezultatami. Umysł jego jest aktywny i badawczy, a charakter prawy. Dużo czyta i dzięki temu szybko się rozwija. Charakterystyczną cechą człowieka, urodzonego dzisiaj jest jego niezwykłe umiłowanie sprawiedliwości. W obronie prawdy i słuszności; lub też tylko tego, co mu się być takiem wydaje; zdolnym jest do wielkich wysiłków. Uprzedzający, dobroczynny, nie skąpy; jest to człowiek sympatyczny, lubiący komfort, przyjemności, rozrywki; unika rutyny i pracy zbyt ciężkiej. Delikatny, ludzki; na grzeczność i uprzejmość bardzo wrażliwy. Lubi uznanie i słuszną ocenę swej pracy. Trzeba dodać, że jest to człowiek skoncentrowany na samym sobie, który idzie w życiu własnymi drogami; odpowiednio do swych osobistych poglądów i wierzeń. Zazwyczaj dość przystojny ciało ma dobrze zbudowane i proporcjonalne. Jak już wspominaliśmy; lubi użycie. Do żony swej przywiązany; dzieci przeważnie ma niewiele. Łatwo podlega uczuciom, odczuwa silnie radość życia, a nieraz bywa próżny. Dzięki swej zręczności w mowie oraz dużej intuicji; może się wysunąć i zająć stanowisko wybitne; jako teoretyk, przyrodnik, artysta. Trzeba dodać, że posiada również zdolności handlowe. Organizm jego zazwyczaj jest dość zdrowy; w razie zachorowania mogą ucierpieć przede wszystkim nerki lub głowa. Najlepsze związki tworzy z ludźmi urodzonymi od 21 maja do 23 czerwca i od 23 stycznia do 21 lutego.

Kto urodził się dnia 27 września - Jest zacięty i pracowity, lecz nie wiadomo, czy będzie zbierać rezultaty swych wysiłków.
Wierzy w siebie, pragnie władzy i panowania. Bardzo jest pewny swego powodzenia, lecz jego projekty i plany nie zawsze są dobrze obmyślone i nieraz się nie realizują. Życie upływa mu w wielkiej czynności, a jego charakter jest równy, usposobienie zaś pracowite i pilne. W sprawach zawodowych wykazuje dużo zaciętości. A przytem jest to człowiek serdeczny, zdolny do miłości głębokiej i wielkiego przywiązania do osoby kochanej. Odznacza się swym dobrym smakiem i ma zdolności artystyczne, zwłaszcza w zakresie grafiki i rzeźby. Może też zostać doskonałym chirurgiem. Dzięki swym zdolnościom strategicznym może się wyróżnić w wojskowości, a zdolności dyplomatyczne mogą mu zapewnić powodzenie w polityce. Lubi życie wiejskie i pracę na roli. W młodości jego zawód nieraz bywa podwójny a największe powodzenie osiąga dopiero w średnim wieku. Czego się strzec winien. Aby się nie pomylić w wyborze zawodu i nie uczynić niestosownego wyboru. Co mu grozi. Chociaż jest najczęściej obdarzonym dużymi zdolnościami; życie może mu jednak nie dostarczyć okazji do ich przejawienia i rozwoju. Życie jego nie będzie zbyt łatwe. Może nie doczekać się żniwa swej pracy lub też nie będzie mógł korzystać z rezultatów swych wysiłków. Kobieta urodzona dzisiaj jest kochliwa, wesoła, przyjemna, inteligentna, delikatna i uczuciowa. Zachowanie się jej jest pełne taktu i uprzejme. Potrafi umiejętnie wyrażać swe myśli, przekonywać otoczenie. Chociaż w drobnych rzeczach jest ustępliwa i łatwo na nią wpływ wywrzeć; w rzeczach zasadniczych jest nieugięta. Jest jednakże nadmiernie wrażliwą; co łatwo może doprowadzić do nieporozumień.

Kto urodził się dnia 28 września - Jest człowiekiem wojowniczym, obdarzonym zdolnościami artystycznymi.
Stoi on zawsze na czele i pragnie zajmować pierwsze miejsce. Jest on bowiem natura gorąca, impulsywna. Usposobienie jego jest wojownicze - lubi wojnę i walkę wogóle; nieraz kolekcjonuje oręż wszelkiego rodzaju. Jego inteligencja jest niezwykła a dążenia bardzo wysokie; lecz jego ognista, impulsywna natura sprawia, że zamiast argumentów; używa nieraz siły. Wykazuje trafny sąd i wyróżnia się swymi zdolnościami porównawczymi. Posiada również i wybitne zdolności artystyczne, zwłaszcza w kierunku architektury, sztuki stosowanej lub muzyki. Kocha żonę. Przejęty jest swym zawodem; działa pośpiesznie i gorliwie. Gdy coś przedsiębierze; z uporem dąży do celu raz wytkniętego i nie zwraca uwagi na wszystko, co mogłoby go od tego celu oderwać. Po pewnym czasie porzuca jednak swą rozpoczętą pracę i zabiera się do innej - - z tą samą gorliwością i zaciętością. To też jego wada jest, że nie zawsze ma dość cierpliwości i wytrwałości, aby rzecz rozpoczętą doprowadzić do pomyślnego końca. Często też jest nieuważny i niezastanawiający się, działając pod wpływem pierwszego impulsu lub też namiętności. Grozi mu niebezpieczeństwo od ognia i żelaza, zarówno jak i ewentualność utracenia wybitnego stanowiska jakie nieraz zajmuje. CZEGO SIĘ STRZEC WINIEN? Jego temperament zbyt impulsywny może go narazić na niebezpieczeństwo fizyczne. Niechaj więc nie daje wciągać się w zwady, wystrzegając się nieostrożnego obchodzenia z bronią, zarówno palną jak i sieczną. Jest to człowiek gorliwy, pełen nadziei, która jednakże nie zawsze będzie mogła się zrealizować. Jego instynkty są bardzo humanitarne.

Kto urodził się dnia 29 września - Tego w życiu czekają wysiłki i dzieła niezwykle.
Usposobionym jest najczęściej dość konserwatywnie i okazuje szacunek dla dawnych obyczajów i tradycyj. Interesuje się również starożytnościami i lubi je zbierać zarówno jak i dzieła sztuki. Jest to człowiek niezwykle wrażliwy o umyśle krytycznym. Cierpliwy i wytrwały; potrafi się opanować, chociaż nieraz przychodzi mu to z trudnością. Urodziny dzisiejsze dają dwa typy: Jeden wesoły, pełen radości życia, usposobiony optymistycznie, drugi zaś; poważny, skupiony, nieco melancholijny. Czasami te dwie krańcowości łączą się w jednej i tej samej osobie. Wówczas taki człowiek przeżywa stany wielkiej radości, podniecenia i ekspansji; a potem znowu popada w stany depresji, niechęci do pracy i wysiłków. W takim okresie wydaje mu się, że nie posiada nikogo na świecie komu mógłby zaufać. Ale mimo wszystko jest to natura miłości i zawsze ma licznych przyjaciół, którzy się skupiają dokoła niego. Lubi użycie i wszelkie przyjemności, jest wielkim zwolennikiem sztuki; zwłaszcza muzyki a nierzadko i sam wykazuje jakieś uzdolnienia w kierunku artystycznym. Jednakże do osiągnięcia zupełnego szczęścia w życiu przeszkadza mu jego usposobienie zbyt impetyczne. CZEGO SIĘ STRZEC WINIEN? Aby sobie sam niepotrzebnie nie przysparzał zmartwień. Jest to bowiem człowiek wrażliwy niezwykłe na wszystko co się dzieje dookoła niego. Nieraz też cierpi na ucisk psychiczny i popada w stany niewytłomaczonego smutku, wydając się swemu otoczeniu kapryśnym i niezrozumiałym. Dużo musi się w życiu wysilać, czekają go bowiem zadania trudne i niezwykłe. W końcu jednakże może mu się powieść; i będzie na starość zbierać jak najlepsze rezultaty swych wysiłków długotrwałych.

Kto urodził się dnia 30 września - Jest zwolennikiem sprawiedliwości. Może mu się powieść w dziennikarstwie lub polityce.
Pożąda jedności, spokoju i miłości; ale jednocześnie sam wykazuje chęć do wyodrębniania się od innych i chętnie chadza własnemi drogami. Jego najwyższym ideałem jest sprawiedliwość i harmonia. Lubi regularność, metodyczności i porządek we wszystkim, i za wszelką cenę pragnie uniknąć nieporozumień i niezgody, dążąc zawsze do harmonii. Usposobienie jego jest przyjemne, towarzyskie; a zachowanie ujmujące, wskutek czego cieszy się nierzadko ogólna sympatią. Z wiekiem wykazuje coraz więcej spokoju, zdolności dyplomatycznych, a także zamiłowania do sztuki. Wiedzie mu się wówczas we współdziałaniu z innymi, dzięki umiejętności dobierania sobie odpowiednich współpracowników a także wielkiemu taktowi i poczuciu sprawiedliwości, jakie okazuje. Uprzejmy, kochliwy, przywiązany do swej małżonki; ulega jednakże zbyt łatwo namiętnościom. Lubi użycie i przyjemności. Delikatny, wrażliwy; podlega silnemu wpływowi osób płci odmiennej, co nie zawsze wychodzi mu na dobre. Człowiek ten jest usposobionym idealistycznie i romantycznie; potrafi poświęcić się dla swego ideału. Wola jego jednakże niezbyt jest mocna i pod silnym a stałym naciskiem silniejszych indywidualności; łatwo ustępuje. Jego wytrzymałość pozostawia również nieraz dużo do życzenia. Co mu grozi? Upadek z miejsca wysokiego, co należy brać zarówno dosłownie jak i w przenośni. Może bowiem zarówno dobrze upaść; z wyższego miejsca jak nie być w stanie utrzymać się na wysokim stanowisku, jakie w życiu osiągnie. Zawód najlepszy związany ze sztuką lub też w zawodach intelektualnych; jako artysty, rysownika, śpiewaka, muzyka, bibliotekarza, profesora itp. Jednakże trzeba zaznaczyć, że jego ambitne plany mogą się nie spełnić. Organizm jego dość jest mocny i o ile powadzi życie regularne; nie potrzebuje obawiać się choroby. W razie zaś zachorowania przede wszystkim mogą ucierpieć nerki lub głowa.