Kalkulator numerologiczny

Znaczenie liczb
Każdej liczbie przypisuje się zarówno wibrację pozytywną, jak i negatywną. Odzwierciedlają one pozytywne i negatywne aspekty postawy człowieka wobec jego doświadczenia. Mając wpływ na tę postawę, możemy także zmieniać wibrację pozytywną na negatywną, ale i odwrotnie. Pragnąc konstruktywnie przeżyć życie, powinniśmy szukać w sobie siły, aby wzmocnić pozytywną a osłabić negatywną wibrację poszczególnych liczb.

Najprostszy podział liczb to podział na liczby główne (czyli pojedyncze cyfry - do tej grupy zaliczmy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9) oraz liczby wtórne (inaczej zwane podliczbami - na przykład 12, 35, 76). Szczególnym podtypem liczb wtórnych są tzw. liczby mistrzowskie (są to: 11, 22, 33, 44, 55, 66 i 77). W obliczeniach numerologicznych tych liczb nie redukuje się do liczb głównych, uznając, że niosą w sobie niezwykle silną wibrację. Twierdzi się, że osoby obdarowane liczbami mistrzowskimi mają w swoim życiu szczególne zadania, czasem posłannictwa. Liczby mistrzowskie są wymagające - powodują, że mamy skłonność do podejmowania ambitnych zadań dotyczących m.in. naszego wewnętrznego rozwoju. Jeśli jednak tym zadaniom nie sprostamy, liczby mistrzowskie wibrują w naszym życiu na poziomie zredukowanym do liczb głównych (np. 11 jako 2, 33 jako 6 itd.).Pamiętajmy, że prawdziwe znaczenie liczb w naszym życiu ujawni się dopiero po obliczeniu całej karty numerologicznej, a więc gdy poznamy wibracje wynikające z naszego imienia, nazwiska i daty urodzenia.
KALKULATOR NUMEROLOGICZNY

WPROWADŹ SWOJE DANE:
(Jeżeli w Twoim imieniu lub nazwisku znajdują się polskie litery takie jak: ę, ą, ś itd. to zamień je na e, a, s)


Dzień (1-31)

Miesiąc (1-12)

Rok (rrrr)

Imię

Drugie imię

Nazwisko
WYNIKI - TWOJE LICZBY:


Droga życia (data urodzenia)
Liczba ekspresji (pełne nazwisko)
Liczba osobowości (spółgłoski)
Liczba duszy (samogłoski)
Znaczenie podstawowych liczb

Droga życia

Liczba Drogi Życia (przeznaczenia). jest sumą wszystkich cyfr daty urodzenia. Jest najważniejszą liczbą w karcie. Określa Drogę Życia, naturę naszego dnia codziennego. W tym sensie mówi kim jesteśmy. Związana jest z czasem, czyli cyklicznym rozwojem jednostki. Reprezentuje najdłuższy cykl w naszym życiu. Nasza Droga Życia nie ma jednolitego kształtu. Jest stale modyfikowana w cyklach jednodniowym, miesięcznym i rocznym. Nakładają się na nią również trzy kluczowe cykle karty mumerologicznej.

Liczba ekspresji

Liczba Ekspresji (cel życia). zawarta jest w literach imienia i nazwiska, zapisanych w akcie urodzenia. Określa naszą fizyczną, mentalną i emocjonalną budowę oraz talenty i słabości, czyli specyfikę naszego charakteru . Rozwój osobisty jest naszą naczelną potrzebą, naszą misją duchową. Nad zrealizowaniem własnych potencjałów pracujemy każdego dnia. Dlatego Ekspresję nazywamy nieraz Celem Życia, misją do zrealizowania. W tym sensie liczba ta podpowiada nam co musimy zrobić , jakie talenty powinniśmy doskonalić. Jeśli dla Ciebie, reinkarnacja jest akceptowalną filozofią życia, to wibracje Liczby Ekspresji określają dorobek Twojej ewolucji. Jeżeli w trakcie życia zmieniamy imię lub nazwisko, używamy pseudonimów, to liczby wynikające z tych zmian, w odpowiednim stopniu, modyfikują naszą Liczbę Ekspresji.

Liczba osobowości

zawarta jest w spółgłoskach imienia i nazwiska. Odpowiada na pytanie jak jesteśmy postrzegani, jakie wrażenie wywieramy na innych, które aspekty naszej osobowości są rozpoznawane i uznawane przez innych. Jest tą częścią naszego charakteru, którą z łatwością, zatem i przyjemnością wykorzystujemy, kontaktując się z ludźmi. Jest publiczną maską. To nasza Persona.

Liczba duszy

zawarta jest w samogłoskach imienia i nazwiska. Określa najskrytsze potrzeby, pasje oraz najsilniejsze motywacje naszego działania. Słowem marzenia naszego serca, nasze intencje, czyli specyfikę ducha.. Jest wewnętrznym paliwem naszej zewnętrznej Ekspresji. Otwiera drzwi innym liczbom karty numerologicznej do przestrzeni ułatwiającej im pełną ekspresję, gdzie ma początek nasza droga do celu, sukcesu i szczęścia. Mówi o warunkach w jakich lubimy pracować, nasz wybór kariery.
Charakterystyki liczb

1

Jedynka jest doskonałym wyrazem męskiej energii Yang. Symbolizuje ją linia ciągła, jedność, integralność, aktywność. Jedynka jest jasna, świetlista, kojarzy się z ogniem i słońcem. Niesie w sobie odwagę, dumę, autorytet, siłę woli, ambicję, twórczość, entuzjazm, pasję, inteligencję, przedsiębiorczość, indywidualizm, niezależność i silną determinację. Wymieniając pozytywne wibracje tej liczby nie można zapominać o pomysłowości i zdolnościach przywódczych - jedynka to urodzony szef lub dowódca, wykazujący inicjatywę, przebojowy, silny, nastawiony na własny rozwój. Jedynka posiada zdolności organizacyjne, potrafi też uruchomić potencjał innych ludzi. Jedynka jest uparta i szczera. Pragnie być zawsze w centrum uwagi, kochana i podziwiana. Trudno jej przyjmować krytykę. Żyjąc w pozytywnej wibracji, jedynka odnosi sukcesy materialne i osiąga swoje cele, ciesząc się sukcesami i spełnionym życiem.

Negatywne aspekty tej liczby to: wybuchowość, impulsywność, narcyzm, zarozumiałość (chwalipięta, pozer, niepoprawny fantasta), egoizm, tyranizowanie otoczenia, skłonność do manipulacji, karierowiczostwo, żądza władzy, lenistwo, cynizm, megalomania, wywyższanie się, izolowanie się od innych, "bo nie dorastają mi do pięt". Negatywna wibracja jedynki może spowodować, że człowiek nie potrafi współpracować, słuchać innych ani ich kochać. Negatywna jedynka ma więc skłonność do popadania w kryzysy emocjonalne i zadziwiająco łatwo traci poczucie bezpieczeństwa. Jedynka powinna uczyć się słuchać kogoś poza sobą samą, kształtować w sobie empatię, umiar i skromność.

2

Dwójka związana jest z energią żeńską Yin, a jej symbolem jest linia przerywana. Jej żywiołem jest woda, wilgoć i ciemność. Dwójka jest bierna, raczej przyjmuje niż daje. Patronuje jej księżyc. Wibruje zmiennością, kryje w sobie dwoistość, często wiązana jest z wewnętrznym dualizmem ludzkiej natury. Sama dwójka ma zazwyczaj dwoistą naturę. Bywa towarzyska, ale czasami także nieśmiała, skromna, sentymentalna, wrażliwa i bardzo emocjonalna. Ponieważ często brakuje jej wiary we własne siły, mówi się, że dobrze się czuje na pozycji podporządkowanej. Niektóre dwójki działają "zza kulis" lub "z tylnego siedzenia". Dwójka jest w pełnym tego słowa znaczeniu istotą społeczną. Ma ogromną potrzebę funkcjonowania w związku, dawania miłości i niesienia pomocy. Pozwala jej to tworzyć szczęśliwe konfiguracje w miłości, przyjaźni, a także w pracy. Dwójka realizuje się dialogu - jest dobrym słuchaczem, okazuje zrozumienie dla innych, potrafi współpracować. Dąży do porozumienia, negocjuje, mediuje. Jej symbolem mógłby być gołąbek pokoju. Jest dobra, gościnna, taktowna, uprzejma, tolerancyjna, cierpliwa, ma wrodzone poczucie rytmu i harmonii. Woli podążać za kimś niż prowadzić innych. W przeciwieństwie do jedynki, której żywiołem jest aktywność i dążenie do realizacji własnych celów, dwójka nie walczy o swoje interesy, natomiast kieruje uwagę na potrzeby innych ludzi, zdolna jest do poświęceń i potrafi się przystosować.

Niestety, wibrując negatywnie dwójka ma tendencję do nadmiernego ulegania emocjom i naiwności. Bywa, że daje się wykorzystywać, a potem ma poczucie krzywdy, co prowadzi do pamiętliwości i negatywnego nastawienia wobec ludzi. Bywa też nadmiernie zależna od innych, zbyt szybko i totalnie się podporządkowuje, czasem popadając wręcz w służalczość i gubiąc własną tożsamość. Rozpamiętuje swoje krzywdy i błędy, obwinia innych, ale nie oszczędza także siebie. Nadmierne przywiązanie do przeszłości może sprawiać, że ulega przymusowi powtarzania - wchodzi w kolejne relacje w roli ofiary, co obciąża i ją samą, i jest destrukcyjne dla otoczenia. Dwójka powinna nauczyć się wyznaczać granice swojego poświęcenia, wzmacniać w sobie szacunek do samej siebie i dawać sobie prawo do realizacji własnych celów.

3

Liczba 3 to energia ognia. Patronuje jej Jowisz, planeta kojarzona jest z obfitością. Trójka to człowiek "w czepku urodzony", który bierze życie z całym dobrodziejstwem inwentarza, cieszy się nim i do końca pozostaje młody duchem. Nie traci jednak umiaru - potrafi zachować równowagę i działa według zasad logiki. Trójkę cechuje szczerość (szczególnie w związkach z ludźmi), uprzejmość i wysoka kultura. Trójka potrzebuje i potrafi wyrażać siebie słowem - w mowie lub piśmie, komunikując się z innymi (trójka znaczy komunikacja). Posiada talent literacki i/lub oratorski. Dlatego też często pojawia się na scenie czy estradzie lub ekranie. Posiada bystry umysł i łatwość uczenia się. Zazwyczaj lubi się uczyć i zdobywać wykształcenie. Jest błyskotliwa, kreatywna, aktywna, wesoła, towarzyska, optymistycznie nastawiona do świata i ma niesłychanie bujną wyobraźnię. Wśród trójek wielu jest podróżników i obieżyświatów. Trójka ma talent do uszczęśliwiania innych. Ma tak wiele talentów i możliwości samorealizacji, że powinna uważać, aby "nie rozmienić się na drobne".

Wibrująca negatywnie trójka staje się prowokacyjna i konfliktowa, bywa agresywna, złośliwa, zawistna, zazdrosna, kapryśna, ostentacyjnie manifestująca niezależność, pozbawiona skrupułów, krytyczna, nieposłuszna i nietolerancyjna. Niepohamowana ekspresja może zmęczyć otoczenie, a wtedy trójka obraża się i zamyka w sobie, w samotności przeżywając nerwicowe konflikty wewnętrzne. Negatywna wibracja trójki może z niej czynić nałogowego plotkarza, wiecznie spragnionego akceptacji, wiecznego kokieta o rozbuchanej zmysłowości. Posunięte zbyt daleko, cechy te mogą prowadzić do sytuacji osamotnienia - otoczenie nie może już znieść gaduły i intryganta, narastają wokół niego napięcia, a przyjaciele odchodzą. Trójka powinna uczyć się powściągliwości i znajdowania satysfakcji w działaniach, którym nie towarzyszy uwaga i akceptacja innych.

4

Czwórka pozostaje pod szczególnym wpływem Saturna, czyniąc z niej zwolennika porządku i dyscypliny. Cztery nogi czy cztery kąty - gwarantują stabilność i równowagę. Czwórka jest praktyczna, solidna, prawa, odważna, ostrożna, cierpliwa, rzetelna, odpowiedzialna i można na niej polegać. O czwórce mówi się czasem, że nie potyka się na drodze, bo patrzy pod nogi, a nie w chmury. Obdarzona jest zdrowym rozsądkiem (w ponadprzeciętnych ilościach) i umiejętnością porządkowania rzeczywistości. Być może brak jej fantazji, polotu i wyobraźni, potrafi za to ciężko pracować - także fizycznie. Chętnie podejmuje się trudnych zadań wymagających systematyczności i wysiłku. Nie stroni od rutyny, bo ważna jest dla niej stałość i wierność zasadom. Czwórka to konserwatysta, stanowczy obrońca reguł. Obdarzona silną wolą, potrafi być bardzo skuteczna w przeprowadzaniu starannie przygotowanych planów.

Negatywnie wibrująca czwórka może wykazywać nadmierną zachowawczość, surowość, nieustępliwość i wygórowane ambicje, na których realizację nawet jej brak silnej woli i wytrwałości. Negatywna czwórka może popaść w rutynę i sztywność, co prowadzi do zamknięcia umysłu i nieuzasadnionego obstawania przy tradycyjnych rozwiązaniach - wbrew wszystkiemu i wszystkim. Negatywna wibracja czwórki sprzeciwia się zmianom, nawet jeśli są konieczne z jej własnego punktu widzenia - na przykład latami potrafi trwać w nieszczęśliwych związkach, zamiast je zerwać. Bywa, że negatywna czwórka popada w biedę. Czwórka powinna nauczyć się akceptować wartości i opinie różne od własnych oraz rozpoznawać i brać pod uwagę swoje ograniczenia.

5

Mówi się, że jest to szczęśliwa wibracja, bo znajdując się w połowie szeregu liczb głównych stanowi w pewnym sensie ich centrum - i przed nią, i po niej znajduje się po cztery liczby. Piątka to liczba przełomu i zmiany. Piątka jest liczbą doświadczenia zmysłowego - jej życie to głównie doświadczenie cielesne - seks, zabawa, podróże, interesy. Piątka kocha wolność, jest ekspansywna, ciekawa świata, ma skłonność do przygód i zmian. Łatwo podejmuje decyzje i adaptuje się do nowych warunków. Rozwija się bezustannie prąc do przodu. Wystarcza jej odwagi, by porzucić dotychczasowe sposoby działania, uczyć się wciąż czegoś nowego, czego wcześniej nie próbowała. Bywa ryzykantem, skłonnym do eksperymentów "na żywej (często własnej) tkance". Nie jest pamiętliwa, nie potrafi długo chować urazy. Jest bardzo uczuciowa i emocjonalna, uczucia przeżywa całym ciałem i duszą. Jest wszechstronna i elastyczna. Piątka to często osoba obdarzona charyzmą i magnetyczną osobowością. Ceni sobie towarzystwo - szczególnie płci przeciwnej. Potrafi ożywić każdą rozmowę czy spotkanie. Piątka może być dobrym psychologiem a nawet uzdrowicielem - bowiem łatwo "wyczuwa" innych ludzi. Nie posługuje się przy tym rozumem - starczy jej moment olśnienia, przebłysk intuicji - i już wie, o co chodzi. Bezbłędnie wyczuwa potrzeby innych ludzi i potrafi spełnić je w sposób twórczy i niepowtarzalny.

Negatywne wibracje piątki mogą wywołać w niej zarozumialstwo, niecierpliwość, ekstrawagancję, niepokój, zmienność, brak tolerancji i lenistwo. Ulega impulsom - najpierw działa, a dopiero potem myśli. Bywa intrygantem, kłamczuchem, a nawet złośliwcem. Piątka nie nadaje się do pracy przy taśmie ani w biurze - uciekając przed rutyną zacznie plotkować i łamać zasady. Negatywnie wibrująca piątka to birbant i imprezowicz ze skłonnością do uzależnień (alkohol, narkotyki, seks...), co może go wpędzić w poważne kłopoty. Będzie wtedy narzekać i użalać się nad sobą. Niestety, nie spowoduje to krytycznej autorefleksji, a posłuży jedynie do tego, by zyskać opiekę innych i kontynuować niezdrowe nawyki. Klasyczna negatywna piątka to osoba "holowana" przez kolejnych partnerów - opiekunów, ponoszących koszta jej hulaszczego życia. Piątka powinna nauczyć się korzystać ze swej wolności z szacunkiem dla innych i panować nad pragnieniami cielesnymi.

6

Liczba sześć to wibracja harmonii - między ludźmi, ale także między żywiołami Ziemi i Powietrza. Jako ostoja harmonii szóstka stworzona jest do życia rodzinnego - tworzy udane związki partnerskie, jest odpowiedzialnym i kochającym rodzicem. Szóstka nie lubi samotności. Potrzebuje natomiast miłości, rozumianej jako głęboki związek z drugą osobą. Jest także znakomitym przyjacielem i opiekunem (wśród szóstek wiele jest pielęgniarek z powołania). Jej wrażliwość, uczuciowość, altruizm, tolerancja, intuicja, a także poczucie smaku estetycznego czynią z niej często autorytet dla otoczenia. Jej zamiłowanie piękna wyraża się często umiejętnością i potrzebą posiadania wysmakowanego wystroju domu. Szóstka chętnie pomaga innym i służy ludziom, ale nie popada w przesadę jeśli chodzi o poświęcenie i narzucanie się - szanuje granice własne i innych ludzi. Stara się ich zadowolić, ale dla siebie także potrzebuje pochwał i zachęty. I zazwyczaj jest powszechnie lubiana i szanowana. W finansach szóstka jest bardzo ostrożna - nie ryzykuje i inwestuje tylko wtedy, gdy jest to jej zdaniem absolutnie bezpieczne.

Szóstka, która zagubiła swoją pozytywną wibrację, może się stać konfliktowa, kłótliwa, niezdecydowana, a nawet tchórzliwa. Tracą swoją przyrodzoną odpowiedzialność, bywają zazdrosne i podejrzliwe, wiecznie niespokojne, nadmiernie krytyczne i uparte. Wszystko to może sprawić, że szóstka wpadnie w życiowe tarapaty mające formę problemów uczuciowych i seksualnych, nierzadko prowadzących do rozwodu. Negatywnie wibrująca szóstka ma tendencję do zamartwiania się na zapas i za wszystkich. Jednocześnie ich zamiłowanie do komfortu może spowodować, że popadną w rutynę, chroniąc się tym samym przed niewiadomą kryjącą się w każdej zmianie. Obawiając się wykorzystania przez innych, szóstka może też zagubić swoją potrzebę i umiejętność służenia ludziom. Szóstka powinna nauczyć się osiągać równowagę w dawaniu i braniu, chronić się przed poczuciem bycia wykorzystywaną oraz pielęgnować harmonię wewnętrzną.

7

Żywiołem siódemki jest Woda. Jest to liczba filozofii i duchowości. Siódemka posiada analityczny umysł, mam zacięcie myśliciela i badacza. Obdarzona jest także rozsądkiem, co wiąże się z głęboką refleksyjnością i potencjałem intelektualnym. Siódemka ceni sobie każde źródło wiedzy, nie przyjmuje jednak informacji bezkrytycznie. Analizuje je i wyciąga własne wnioski. Wszystkie te tendencje kierują siódemkę na drogę wewnętrznego rozwoju poprzez medytację. Siódemka nie zamyka się w ścisłym racjonalizmie - jest otwarta na świat transcendencji. Ma umiejętność posługiwania się intuicją a nawet jasnowidzeniem (siódemka bywa świetnym medium). Jej inteligencja, odwaga i zdolność współodczuwania czynią z niej nierzadko powszechnie szanowany autorytet. Siódemka ma głębokie poczucie harmonii i jest bardzo wyczulona na niesprawiedliwość. Nie jest jednak aktywistą - realizuje się w ciszy, spokoju i delikatności. Stroni od hałasu i tłumów, nie lubi pracować w zespole. Szuka odosobnienia, które najlepiej służy jej rozwojowi.

Negatywna wibracja siódemki to bujanie w obłokach, egocentryzm, wygórowane ambicje, zarozumiałość, przemądrzałość, pragnienie dominacji, tyranizowanie otoczenia lub izolowanie się (zarówno fizyczne, jak i psychiczne), a przy tym skłonność do pracoholizmu i innych uzależnień. Negatywnej siódemce trudno pogodzić się z faktem, że nie wszyscy chcą uznać ją za autorytet w każdej dziedzinie. Często wybiera więc dystans i chłód jako dominujące cechy swoich kontaktów z otoczeniem. Siódemka musi znaleźć równowagę między swoimi skłonnościami do izolacji a pragnieniem akceptacji ze strony otoczenia.

8

Ósemka to liczba przywódców. Ósemka to ojciec - dobry organizator, sprytny, logiczny, wytrwały, dysponujący dużym zmysłem praktycznym. Ma też duży talent do interesów i robienia pieniędzy, wie bowiem, że materia (a więc także pieniądz) to tylko wyraz wartości duchowych - i to właśnie one są dla niego najważniejsze. Ósemka dobrze radzi sobie w świecie materialnym, bo zdobywa go krok po kroku, co odpowiada jej rozwojowi duchowemu. Ósemce towarzyszą więc władza, prestiż i pieniądze. Ósemka to człowiek prawy, szczery, sprawiedliwy i wewnętrznie zrównoważony. Potrafi zachować dyscyplinę wewnętrzną, nie traci z oczu praktycznych aspektów rzeczywistości.

Ósemka wibrując negatywnie może się stać trudna do zniesienia - jak ojciec tyran. Bywa kłótliwa, brutalna, agresywna, egoistyczna, natrętna, zazdrosna, wulgarna, nieczuła, nieuczciwa, niezdyscyplinowana oraz rządna władzy i pieniędzy za wszelką cenę. Takie tendencje mogą prowadzić ją do biedy, ruiny, bankructwa, ale także do ciężkich nieostrożności zakończonych chorobami i wypadkami. Nadużywanie władzy powoduje, że negatywna ósemka może wykazywać uporczywy konserwatyzm, upór i chęć podporządkowywania sobie ludzi wszelkimi metodami. Ósemka powinna rozwijać i pielęgnować w sobie równowagę wewnętrzną między aspektem materialnym (dążeniem do bogactwa) a duchowym (rozwojem wewnętrznym).

9

Dziewięć jest to ostatnia liczba w cyklu liczb prostych. Jej wibracja wiąże się z wszelkiego rodzaju domknięciem i zakończeniem, stanowiącym spełnienie, zwieńczenie wysiłków i dotarcie do celu. Jej żywiołem jest ogień. Dziewiątki to osoby otwarte zarówno na miłość bliźniego, jak i na miłość uniwersalną - ukochanie świata i pragnienie jego poprawiania. Dziewiątka - jako ostatnia w szeregu liczb prostych - przerobiła już wszystkie wibracje, więc jej zadaniem życiowym jest służba ludzkości - albo przynajmniej jakiejś większej grupie ludzi. Stworzona jest do realizowania misji dla dobra innych i wcielania w życie ideałów pomagających ludzkości wznieść się na wyższy poziom rozwoju. Dziewiątka jest idealistą i wielkodusznym altruistą, zdolnym do bezinteresownego poświęcenia. Cierpi widząc, że ktoś jest źle traktowany lub potrzebuje pomocy. Spieszy wtedy z odsieczą, nie bacząc na własne potrzeby. Dziewiątka odznacza się prawością, jest zwiastunem pokoju i wolności. Dziewiątka ma skłonność do mistycyzmu, posiada zdolność głębokiej medytacji. Obdarzona jest także niezwykłą intuicją (spośród dziewiątek wywodzi się wielu terapeutów i uzdrowicieli). Posiada wiele pozytywnych cech, a wśród nich: tolerancję, cierpliwość, oszczędność, skromność, zdolność koncentracji uwagi, wewnętrzny spokój, głębię, uważność, determinację, ostrożność. Dziewiątka często sięga po rozgłos, a nawet sławę. Spełnia się niekiedy w działalności politycznej, życiu publicznym, na arenie międzynarodowej.

Dziewiątka wibrująca negatywnie może być impulsywna, uparta, skąpa, kłótliwa, złośliwa, nietowarzyska, podejrzliwa i skryta. Może towarzyszyć jej cierpienie, smutek, samotność, lęk, strach, złe emocje, samochwalstwo i rezygnacja. Może popaść w pychę, wysługiwać się innymi, ograniczać i prowokować ekstremalne sytuacje. Jeśli nie nauczy się przekraczać granic własnego ego, nie otworzy się na drugiego człowieka, nie pokocha bezwarunkowo, to może doświadczać wielu zawodów uczuciowych. Negatywna wibracja dziewiątki może spowodować u niej utratę pieniędzy, statusu społecznego, a nawet przyjaciół.

11

Liczba ta zwana jest posłańcem bogów. Jej planetą jest Uran. Jedenaście to idealiści, marzyciele, mistycy, ludzie bardzo uduchowieni, wiarygodni, słowni i humanitarni. Jedenastki obdarzone są szeroką wizją, mogą być inspiracją dla innych i pomagać im w osiąganiu wzniosłych celów. Mają dużą intuicję (powinny za nią podążać) oraz talent do intuicyjnego odczuwania ludzi (np. odczuwam to, co ty odczuwasz, jestem obok ciebie). Ponieważ ludzie chętnie ich słuchają, powinny zajmować miejsce na mównicy. Liczba ta jest niesprzyjająca w sferze materialnej, ale we wszystkich innych zapewnia siłę, odwagę, moc duchową, sukces, uznanie, sławę i często władzę. Jedenastki są bardzo wrażliwe (wszystko przeżywają) i oryginalne - często nas czymś zaskakują. Jedenaście oznacza służbę dla innych. Jedenastki miewają problemy z życiem - "byciem" w związkach. Chociaż bardzo potrzebują drugiej osoby, to do końca nie dopuszczają jej do siebie - nie otwierają się na nią, zachowują pewnego rodzaju dystans i "kawałek terenu" tylko dla siebie. Jedenastki to często artyści, muzycy (muzycy, którzy odczuwają muzykę bez uczenia się jej), bajkopisarze, reżyserzy. Negatywna realizacja jedenastki może przynieść drogę dwójki, obciążoną biedą, goryczą, rozpaczą, napięciem nerwowym i melancholią. Wibrując negatywnie może popaść w egocentryzm i narcyzm. Jedenastka koncentrując się wyłącznie na swoich sprawach, korzyściach pieniądzach i ego może zmarnować szanse na spełnienie i ponieść klęskę. Jedenastka musi nauczyć się praktycyzmu i doprowadzania planów do końca, bo inaczej będzie wiecznie żyła w chmurach i niczego nie osiągnie. Jedenastka powinna dzielić się wiedzą, pomagać innym, być inspiracją, nieść oświecenie i nie handlować swoimi talentami.

22

Liczba 22 Jest to kolejna liczba mistrzowska. Rządzi nią planeta Pluton. Dwadzieścia dwa jest liczbą zarówno wiedzy, jak i doświadczenia, liczbą geniuszu twórczego, konstrukcji, genialnego wynalazku. Jest mistrzowskim budowniczym, który wprowadza w świat porządek i system. Wibracja ta może dać sławę, wielkość, fortunę i genialną twórczość, jeżeli jest użyta dla dobra ludzkości, jeśli natomiast jest używana dla celów tylko i wyłącznie egoistycznych może nieść całkowitą destrukcję (depresję, szaleństwo). Dwadzieścia dwa oznacza praktycznego idealistę, który ma wizje, potrafi uruchomić działania na dużą skalę i doprowadzić je do końca, osiągając zamierzone cele. Jej moc i wpływy mogą sięgać daleko, przekraczając nawet granice państw. Wśród dwudziestek dwójek znajdziemy świetne sekretarki, dyplomatów i organizatorów pracy dla innych. Są to ludzie, których praca polega na bezpośrednim kontakcie z drugim człowiekiem (np. pracownicy kadr). Dobrze radzą sobie z pracą w dużych grupach. Czasami bywają tak zaabsorbowane swą pracą lub misją, że nieświadomie zaniedbują potrzeby emocjonalne swych partnerów i rodziny - zapominają o wymiarze ludzkim. Są to osoby miłe, zgodne, aby być szczęśliwe nie potrzebują zajmować stanowiska lidera, (ale nie będą to gospodynie domowe). Wibrując negatywnie mogą wykazywać nadmierny pociąg do przygód i włóczęgi, skłonność do gwałtownych reakcji oraz jak już wyżej wspomniałam mogą doprowadzić się do ruiny, szaleństwa, depresji. Dwadzieścia dwa jest wyższą wibracją czwórki i spoczywa na niej o wiele większa odpowiedzialność niż na czwórce. Jeśli jednak nie wykorzysta swoich potencjałów, to może utknąć na poziomie czwórki. Lekcją dla osób naznaczonych cyfrą dwadzieścia dwa jest praca dla ludzkości.

33

Liczba 33 Jest to liczba Mistrza, Nauczyciela, Przewodnika. Kojarzona z Neptunem. Określana jest wibracją Chrystusową. Liczba twórczości i komunikacji. Daje wielki postęp duchowy, wiedzę, mądrość, ewolucję, tolerancję, oddanie i współczucie. Trzydzieści trzy daje talent do twórczego działania oraz pełnienia funkcji społecznych. Są to często nauczyciele, przedsiębiorcy. Tak jak trzy oznacza scenę, tak trzydzieści trzy to dwa razy scena. Negatywną cechą osób, których dotyczy ta liczba, jest potrzeba pokazywania innym, jak bardzo się dla nich poświęcają. Wibrując negatywnie trzydzieści trzy może używać swych wpływów dla celów egoistycznych, może zaniedbywać obowiązki rodzinne, zawodowe i społeczne oraz może buntować się. Szóstka jest negatywną wibracją do trzydzieści trzy. Trzydzieści trzy często nie ma dzieci, chociaż bardzo ich pragnie (ma na to wpływ wibracja liczby 6, która jest liczbą rodzinną), ponieważ ma mistrzowską rolę służenia innym. Dlatego też trzydzieści trzy nie może realizować się, jako 6 i czekać na to, aby się spełnić w roli np. matki. Lekcją, jaką niesie ta liczba jest nauka tolerancji, cierpliwości oraz odpowiedzialności za samego siebie.
Relacje pomiędzy liczbami i literami
1
2
3
4
5
6
7
8
9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z